Научно-истраживачке активности на Природно-математичком факултету одвијају се у оквиру пројеката на којима је ангажовано више од 250 доктора наука и око 100 млађих истраживача у области природно-математичких и друштвених наука: хемије, биологије, физике, математике и информатике, заштите животне средине, географије и туризма.

ПМФ учествује у око 100 националних пројеката (Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у групи фундаменталних истраживања, технолошког развоја и интегрисаних и интердисциплинарних истраживања, као и дугорочних и краткорочних пројеката од посебног интереса Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине).

Поред истраживања у оквиру национално финансираних пројеката, велику важност имају међународни пројекти и акције. Тренутно је активно преко 40 међународних пројеката и акција у оквиру програма HORIZONT 2020, Interreg (IPA CBC и Danube Transnational), COST, билатералне и мултилатералне сарадње, Еразмус и др.

Текући пројектиЗавршени пројекти