• Назив пројекта: Развој воденог туризма на пловним путевима који повезују Мађарску и Србију / Development of water tourism on waterways connecting Hungary and Serbia (WATERTOUR)
  • Ознака пројекта: HUSRB/1602/31/0204
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Juhász Gyula Teacher Training Faculty (University of Szeged), Faculty of Sciences and Informatics (University of Szeged), Faculty of Sports and P.E. (University of Novi Sad) и Hungarian Language Teacher Training
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Кристина Кошић
  • Врста пројекта: Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia
  • Период реализације пројекта: 2018.-2020.
  • Интернет адреса пројекта: www.dgt.uns.ac.rs/sr_cyr/watertour-cir