Најновије вести о научном раду

Савез студената ПМФ-а организује друго по реду научно-популарно предавање ScienceTalk које ће се одржати 23. априла 2024. године, са почетком у 19 часова.

Тема предавања је „Форензичка обрада места догађаја“, а предавач је проф. др Слободан Гаџурић.

Пријавни формулар

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Радославе Манојловић под насловом „Значај повезивања ловних и туристичких потенцијала за развој ловног туризма у Војводини“ одржати 29. априла 2024. године, са почетком у 14 часова у Сали 1/II  на Департману географију, туризам и хотелијерство Природно-математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3.

Природно-математички факултет позива све заинтересоване да поднесу пријаве за доделу годишње награде „Најбољи млади научник“ Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, која се додељује поводом обележавања дана Факултета, за изузетне резултате у области науке и истраживачког рада кандидата у претходној календарској години.

Награду чине Плакета и новчани део награде.

Новчани део награде додељује се у сврху научног усавршавања односно учешћа на научним конференцијама у земљи или иностранству, по избору добитника, у износу до 500 евра у динарској протитввредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан доделе награде.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања позива, односно од 16. до 30. априла 2024. године.

Студенти Универзитета у Новом Саду су део великог европског кампуса којег чини девет партнерских универзитета из целе Европе – Европске универзитетске алијансе EUGLOH. EUGLOH нуди многобројне могућности да студенти побољшају своје вештине у коришћењу енглеског језика, стекну културне компетенције и друге вештине, додатне ЕСБП бодове, обогате своје биографије и стекну нова познанства у Европи и свету.

Кроз учешће у бесплатним курсевима који су у понуди у оквиру EUGLOH алијансе студенти могу проширити досадашња знања из области својих студија и стећи нове увиде захваљујући предавачима са других EUGLOH универзитета, а већина активности је доступна онлајн (EUGLOH -> Courses and Training Opportunities).

Тренутно је отворен период пријављивања на следеће курсеве који би могли бити занимљиви нашим студентима:

  • Entrepreneurial Skills (Универзитет у Лунду, хибридни мод, за студенте основних и мастер студија, од 14. октобра до 18. децембра 2024., пријаве до 15. јуна)
  • EUGLOH Summer School – LAMELIS 2024. Lasers in Medicine and Life Sciences (Универзитет у Сегедину, хибридни мод, за студенте свих нивоа студија, од 1. до 5. јула 2024., пријаве до 8. маја)
  • Financial Literacy in Health Economics (Универзитет у Новом Саду, онлајн мод, за студенте мастер и докторских студија, од 16. до 17. маја 2024., пријаве до 18. априла)
  • Management and Coordination of EU Funded Projects with the PM² Methodology – PM²4EUfunds (Универзитет у Новом Саду, онлајн мод, за студенте мастер и докторских студија, од 23. до 24. маја 2024., пријаве до 25. априла)
  • Informatics: Introduction to E-health (Универзитет у Лунду, онлајн мод, за студенте основних и мастер студија, од 30. септембра 2024. до 17. јануара 2025., пријаве до 15. јуна)