Најновије вести о научном раду

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Маласипна Грете под насловом „Методе дистрибуиране оптимизације за проблеме великих димензија без ограничења“ („Distributed optimization methods for large scale unconstrained optimization problems“) одржати 28. децембра 2022. године, са почетком у 11:30 у Амфитеатру VII Департмана за математику и информатику, Природно-математичког факулета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 4.

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Лидије Фодор под насловом „Имплементација и анализа класе алгоритама за дистрибуирану конвексну оптимизацију: Евалуација перформанси и особина на практичним HPC кластерима“ („Implementation and analysis of a class of algorithms for distributed convex optimization: Performance evaluation and tradeoffs in practical HPC clusters“) одржати 16. децембра 2022. године, са почетком у 13 часова у Амфитеатру VII Департмана за математику и информатику, Природно-математичког факулета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 4.

Међународни студентски центар са Шангајског универзитета Shanghai Jiao Tong University одржава информативну сесију за студенте који су заинтересовани за програме на овом универзитету.

Време: 1. децембар, 16:00-18:00 (ГМТ+8)

Платформа: ZOOM Meeting (Meeting ID: 85646360318 Meeting Password:552728)

Студенти се такође могу регистровати овде и биће им достављени детаљи за онлајн придруживање.

Агенда:

  1. Представљање Универзитета
  2. Представљање Међународног дипломског програма
  3. Представљање јулског кампа на Универзитету
  4. Представљање програма размене
  5. Представљање програма истраживачке праксе
    • Лаб1: Институт за аутомобилско инжењерство
    • Лаб 2: Модуларна конструкција и еколошки грађевински материјали
  6. Питања и одговори