Skip to main content

Приступно предавање др Кристине Аго Балог

Приступно предавање кандидата за избор у звање доцента за ужу научну област Дискретна математика др Кристине Аго Балог, под називом “Шпернерова лема”, одржаће се у понедељак 30. августа 2021. године, са почетком у 12 часова, у сали 62 на Департману за математику и информатику, Трг Доситеја Обрадовића 4.

Приступно предавање др Самира Захировића

Приступно предавање кандидата за избор у звање доцента за ужу научну област Алгебра и математичка логика др Самира Захировића, под називом “Дељење матричних полинома”, одржаће се у понедељак 30. августа 2021. године, са почетком у 13 часова, у сали 62 на Департману за математику и информатику, Трг Доситеја Обрадовића 4.

Приступно предавање др Шанца Ернеста

Приступно предавање кандидата за избор у звање доцента за ужу научну област нумеричка математика др Шанца Ернеста, под називом “СВД декомпозиција”, одржаће се 1. септембра 2021. године, са почетком у 10 часова, у учионици 60/III на Департману за математику и информатику, Трг Доситеја Обрадовића 4.

Приступно предавање др Аните Леовац Маћерак

Приступно предавање кандидата за избор у звање доцента за ужу научну област заштита животне средине др Аните Леовац Маћерак, под називом “Порекло отпадних вода и њихова карактеризација”, одржаће се 2. септембра 2021. године, са почетком у 12 часова, у учионици 14/V на Департману за хемију биохемију и заштиту животне средине, Трг Доситеја Обрадовића 3.