У понедељак 24. априла 2023. године са почетком у 12 часова у рачунском центру 3 (РЦ3) на другом спрату новог дела зграде Департмана за математику и информатику, биће одржано приступно предавање са темом „Увод у паралелно програмирање“ кандидата за избор у звање доцента за ужу научну област Информациони системи др Лидије Фодор.