Приступно предавање кандидата за избор у звање доцента за ужу научну област мултидисциплинарна хемија Иване Боришев, под називом “Пуфери”, одржаће се 6. априла 2021. године, са почетком у 15 часова, у учионици 3/VI на Департману за хемију биохемију и заштиту животне средине, Трг Доситеја Обрадовића 3.