Приступно предавање по расписаном конкурсу за избор у звање и заснивање радног односа за једног доцента за ужу научну област Анализа и вероватноћа одржаће се дана 27. новембра 2023. године, у докторској учионици (први спрат новог дела зграде) на Департману за математику и информатику, са почетком у 13 часова.

Тема приступног предавања: „Поасонова сумациона формула и Шенонова теорема о узорцима“. Предавање ће одржати др Никола Сарајлија.