Skip to main content

Приступно предавање Марка Ђуракића

Обавештавамо вас да ће се приступно предавање др Марка Ђуракића, асистента са докторатом, одржати у среду, 14. септембра 2022. године, са почетком у 10 часова у амфитеатру 3 Департмана за биологију и екологију, Природно-математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 2.

Тема приступног предавања: „Кичмени стуб: генерална грађа и функција, компаративна анатомија и еколошке адаптације“.

Приступно предавање Маје Бањац

Обавештавамо вас да ће се приступно предавање по расписаном конкурсу за избор у звање и заснивање радног односа за једног доцента за ужу научну област Гастрономија одржати у четвртак, 15. септембра 2022. године, са почетком у 11 часова у Учионици ГИС 2 Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3.

На конкурс се јавила др Маја Бањац.

Тема приступног предавања: „Слагање хране и вина“.