Приступна предавања по расписаном конкурсу за избор у звање и заснивање радног односа за два доцента из уже научне области Туризам одржаће се дана 26. марта 2024. године, у Сали 1 на Департману за географију, туризам и хотелијерство.

Тема приступних предавања: „Савремене тенденције у туризму“.

Приступна предавања ће одржати кандидати пријављени на овај конкурс:

  • др Марија Цимбаљевић (са почетком у 13:30)
  • др Маја Мијатов (са почетком у 14:30)