Skip to main content

Oдбрана докторске дисертације Стевана Јанкова

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Јанков Стевана под насловом “Експериментална карактеризација и теоријско моделовање електричних особина никл- и цинк- наноферита допираних итријумом” одржати 10. децембра 2021. године, са почетком у 12 часова у амфитеатру 7 на на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департману за физику, Трг Доситеја Обрадовића 4.

Одбрана докторске дисертације Жарка Шакотића

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Шакотић Жарка под насловом “Нови таласни феномени базирани на плазмоничним метаматеријалима и њихова примена у сензорима и компонентама” (“Novel wave phenomena based on plasmonic metamaterials and their application in sensors and components”) одржати 6. децембра 2021. године, са почетком у 15 часова у сали 64, на трећем спрату зграде Департмана за физику и Департмана за математику и информатику Природно-математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 4.

Приступно предавање – др Владо Уљаревић

Конкурс: доцент за ужу научну област Алгебра и математичка логика

Кандидат: др Владо Уљаревић

Приступно предавање ће се одржати у среду 8. децембра 2021. године у Докторској учионици на првом спрату новог дела зграде Департмана за математику и информатику, са почетком у 11 часова.

Тема: Класификација група са 12 елемената

International Bioscience Conference and the 8th international PSU-UNS Bioscience Conference-IBSC 2021

Међународна конференција у области бионауке  и 8. заједничка међународна конференција о бионауци PSU-UNS-IBSC 2021 одржана је од 25. до 26. новембра у Новом Саду, Србија, као онлајн конференција.

IBSC конференције одржавају се сваке две године и представљају печат дугогодишњег партнерства између Универзитета Prince of Songkla (PSU) са Тајланда и Универзитета у Новом Саду (UNS) из Србије.

IBSC  2021  је следила традицију претходних конференција и окупила стручњаке који су дискутовали и размењивали врхунска сазнања из комплексне и вишеструке области бионауке, са посебним освртом на допринос постизању циљева одрживог развоја УН-а. Посебан нагласак стављен је на утицај животне средине на биодиверзитет и екофизиологију живих организама, биохемију и биомедицину, природне ресурсе биоактивних једињења и одрживу агропрехрамбрену индустрију, заједно са другим сродним дисциплинама и темама.

Главне истраживачке области биле су:

 • Област 1: Биологија и животна средина
 • Област 2: Биотехнологија и биоинжењеринг
 • Област 3: Биохемија, молекуларна биологија и биомедицина
 • Област 4: Агропрехрамбена индустрија и биосенсинг

За више информација посетите вебсајт конференције: https://ibsc2021.pmf.uns.ac.rs

Републичко такмичење из хемије за ученике основних школа на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Републичко такмичење из хемије за ученике основних школа, у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Српског хемијског друштва, одржано је на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду 29. и 30. маја 2021. године.

Првог дана, 133 ученика седмог и осмог разреда решавало је тест знања. Првих 30% најбоље пласираних ученика на тесту, њих 39, добило је прилику да у лабораторијама нашег департмана другог дана такмичења ради практичну вежбу.

Најбољим такмичарима дипломе је уручио др Милан Пашић, помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја за основно образовање. Остали такмичари су добили захвалнице Српског хемијског друштва које су им предали проф. др Весна Мишковић Станковић, председник Српског хемијског друштва, и проф. др Душан Сладић, потпредседник Српског хемијског друштва.

Међународна конференција био-наука и 8. међународна ПСУ – УНС конференција био-наука – IBSC 2021

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду и Универзитет Принц Сонгкла, Тајланд
 • Назив научног скупа: Међународна конференција био-наука и 8. међународна ПСУ – УНС конференција био-наука – IBSC 2021
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 25.-26.11.2021.
 • Организатор: Департман за биологију и екологију и Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
 • Линк до Интернет странице научног скупа: ibsc2021.pmf.uns.ac.rs

Сaвремени трендови у туризму и угоститељству 2021

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Сaвремени трендови у туризму и угоститељству 2021
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 15.-18.09.2021.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство

Светска асоцијација изучавања туризма Србија 2021

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Светска асоцијација изучавања туризма Србија 2021
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 15.-18.09.2021.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство
 • Линк до Интернет странице научног скупа: https://itsa2021.pmf.uns.ac.rs