Skip to main content

Одбрана докторске дисертације Предрага Матавуља

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Предрага Матавуља под насловом „Мулти-модална архитектура заснована на машинском учењу за класификацију полена у реалном времену“ („Multi-modal architecture based on machine learning for real-time pollen classification“) одржати 24. маја 2024. године, са почетком у 12 часова у Сали 60 Департмана за математику и информатику, Природно-математичкичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 4.

Одбрана докторске дисертације Биљане Грубор

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Грубор Биљане под насловом Аутентичност гастрономије етничких група Војводине као фактор развоја туризма хране“ одржати 20. маја 2024. године, са почетком у 14 часова у Сали 1 на Департману за географију, туризам и хотелијерство Природно-математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3.

Harmonic analysis and distributions – конференцијa посвећенa стогодишњици рођења Богољуба Станковића

Српска академија наука и уметности Огранак у Новом Саду и Департман за математику и информатику Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду организују међународну конференцију посвећену стогодишњици рођења Академика Богољуба Станковића, Harmonic analysis and distributions, HANDS 2024.

Конференција ће се одржати у Новом Саду у периоду 10.-12. априлa 2024. године.

Учешће на конференцији је пријавило више од педесет научника из 13 земаља (Аустрија, Босна и Херцеговина, Енглеска, Италија, Мађарска, Македонија, Немачка, Србија, Турска, Финска, Француска, Хрватска, Шведска). Током радног дела конференције одржаће се више од тридесет предавања, од чега седам предавања по позиву. Конференцију ће отворити Академици Стеван Пилиповић и Теодор Атанацковић уводним предавањем посвећеним животу и делу Академика Богољуба Станковића.

Конференцију су подржали Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, пројекат САНУ Једначине са сингуларитетима кроз методе уфнкционалне анализе, као и национални међународни пројекти: GOALS, FluidVarVisc, FROPETH, и Theory and Practice of time-frequency analysis.

Приступна предавања кандидата за два доцента из уже научне области Туризам

Приступна предавања по расписаном конкурсу за избор у звање и заснивање радног односа за два доцента из уже научне области Туризам одржаће се дана 26. марта 2024. године, у Сали 1 на Департману за географију, туризам и хотелијерство.

Тема приступних предавања: „Савремене тенденције у туризму“.

Приступна предавања ће одржати кандидати пријављени на овај конкурс:

  • др Марија Цимбаљевић (са почетком у 13:30)
  • др Маја Мијатов (са почетком у 14:30)