Skip to main content

Одбрана докторске дисертације Маје Бањац

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Маје Бањац под насловом „Синергија пољопривреде и угоститељства у функцији развоја туризма у Војводини“ одржати 7. јула 2022. године, са почетком у 12 часова у Сали 1/II на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департману географију, туризам и хотелијерство, Трг Доситеја Обрадовића 3.

Одбрана докторске дисертације Јоване Панић

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Јоване Панић под насловом „Утицај организације молекула воде око одабраних биолошки активних једињења и јонских течности на њихове физичко-хемијске особине и метаболичке процесе“ одржати 6. јула 2022. године, са почетком у 12 часова у Амфитеатру A1 на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департману за биологију и екологију, Трг Доситеја Обрадовића 2.

Дан отворених врата Департмана за биологију и екологију

Позивамо све заинтересоване за упис на студијске програме Департмана за биологију и екологију да нас посете у среду, 15. јуна 2022. године где на информативној презентацији могу сазнати све детаље о пријављивању, пријемном испиту и упису за школску 2022/23 годину. Презентација ће се одржати са почетком у 17:00 часова, у амфитеатру A1 који се налази у приземљу Департмана за биологију и екологију, Трг Доситеја Обрадовића 2, Нови Сад.

Уколико нисте у могућности да нас посетите, Дан отворених врата биће организован и онлајн, 18. јуна 2022. са почетком у 9:30. Информативна презентација ће бити одржана преко линка (https://edumoodle.pmf.uns.ac.rs). Да бисте приступили презентацији, на наведеном линку треба да одаберете опцију „Пријави се као гост“, а затим у оквиру Курсева одаберете Департман за биологију и екологију и на крају „Дан отворених врата“.

Бићемо спремни да одговоримо на сва ваша питања, у личном контакту или онлајн.

Приступна предавања за избор у звање једног доцента за ужу научну област Страни језик – Енглески језик

Обавештавамо вас да ће се приступно предавање по расписаном конкурсу за избор у звање и заснивање радног односа за једног доцента за ужу научну област Страни језик – Енглески језик одржати у уторак, 26. априла 2022. године, са почетком у 14:15 у Сали 1 на 2. спрату Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3.

На конкурс се јавила др Драгана Вуковић Војновић.

Тема приступног предавања „Мултимодална анализа промотивног дискурса туризма на примеру енглеског језика“.

International Bioscience Conference and the 8th international PSU-UNS Bioscience Conference-IBSC 2021

Међународна конференција у области бионауке  и 8. заједничка међународна конференција о бионауци PSU-UNS-IBSC 2021 одржана је од 25. до 26. новембра у Новом Саду, Србија, као онлајн конференција.

IBSC конференције одржавају се сваке две године и представљају печат дугогодишњег партнерства између Универзитета Prince of Songkla (PSU) са Тајланда и Универзитета у Новом Саду (UNS) из Србије.

IBSC  2021  је следила традицију претходних конференција и окупила стручњаке који су дискутовали и размењивали врхунска сазнања из комплексне и вишеструке области бионауке, са посебним освртом на допринос постизању циљева одрживог развоја УН-а. Посебан нагласак стављен је на утицај животне средине на биодиверзитет и екофизиологију живих организама, биохемију и биомедицину, природне ресурсе биоактивних једињења и одрживу агропрехрамбрену индустрију, заједно са другим сродним дисциплинама и темама.

Главне истраживачке области биле су:

 • Област 1: Биологија и животна средина
 • Област 2: Биотехнологија и биоинжењеринг
 • Област 3: Биохемија, молекуларна биологија и биомедицина
 • Област 4: Агропрехрамбена индустрија и биосенсинг

За више информација посетите вебсајт конференције: https://ibsc2021.pmf.uns.ac.rs

Републичко такмичење из хемије за ученике основних школа на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Републичко такмичење из хемије за ученике основних школа, у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Српског хемијског друштва, одржано је на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду 29. и 30. маја 2021. године.

Првог дана, 133 ученика седмог и осмог разреда решавало је тест знања. Првих 30% најбоље пласираних ученика на тесту, њих 39, добило је прилику да у лабораторијама нашег департмана другог дана такмичења ради практичну вежбу.

Најбољим такмичарима дипломе је уручио др Милан Пашић, помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја за основно образовање. Остали такмичари су добили захвалнице Српског хемијског друштва које су им предали проф. др Весна Мишковић Станковић, председник Српског хемијског друштва, и проф. др Душан Сладић, потпредседник Српског хемијског друштва.

Међународна конференција био-наука и 8. међународна ПСУ – УНС конференција био-наука – IBSC 2021

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду и Универзитет Принц Сонгкла, Тајланд
 • Назив научног скупа: Међународна конференција био-наука и 8. међународна ПСУ – УНС конференција био-наука – IBSC 2021
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 25.-26.11.2021.
 • Организатор: Департман за биологију и екологију и Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
 • Линк до Интернет странице научног скупа: ibsc2021.pmf.uns.ac.rs

Сaвремени трендови у туризму и угоститељству 2021

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Сaвремени трендови у туризму и угоститељству 2021
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 15.-18.09.2021.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство