Skip to main content

Одбрана докторске дисертације Шандора Фаркаша

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Шандора Фаркаша под насловом „Синтеза и биолошка активност (-)- клеистенолида и његових аналога“ одржати 5. октобра 2023. године, са почетком у 12 часова у Учионици 1/II Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3.

Одбрана докторске дисертације Теноди Славена

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Теноди Славена под насловом „Развој холистичког модела за приоритизацију депонија за санацију и/или затварање на основу процене утицаја на животну средину“ одржати 2. октобра 2023. године, са почетком у 12 часова у свечаној сали 1/II на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3.

Одбрана докторске дисертације Раде Голуб

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Голуб Раде, под насловом „Социо-демографске детерминанте фертилитета у Семберији” одржати 30. септембра 2023. године, са почетком у 12 часова у Сали 1/II  на Департману за географију, туризам и хотелијерство Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3.

Одбрана докторске дисертације кандидата Видака Раичевића

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Видака Раичевића, под насловом „Синтеза нових биолошки активних конјугата стероида са фероценом и идентификација нових природних производа из црне зове (Sambucus nigra L.)“ одржати 30. септембра 2023. године, са почетком у 11 часова у учионици 1/II на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3.

Одбрана докторске дисертације Недељка Стефановића

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Недељка Стефановића под насловом „Примена форсинг методе на доказивање комбинаторних тврђења“ одржати 29. септембра 2023. године, са почетком у 15 часова у  амфитеатру А7 на Департману за математику и информатику Природно-математичког  факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 4.

Одбрана докторске дисертације Мелисе Нумановић

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Мелисе Нумановић под насловом „Фауна дна ефемерних и сталних вода Пештерске висоравни“ одржати 29. септембра 2023. године, са почетком у 13 часова у Свечаној сали на Департману за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 2.

Одбрана докторске дисертације Зоране Хркић Илић

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Хркић Илић Зоране под насловом „Анатомска карактеризација вегетативних органа врба (Salix spp.) у циљу селекције генотипова у фиторемедијацији“ одржати 29. септембра 2023. године, са почетком у 12 часова у Амфитеатру I на Департману за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 2.

Приступно предавање др Стефана Николића

Приступно предавање по расписаном конкурсу за избор у звање и заснивање радног односа за једног доцента на одређено време од 5 година, за ужу научну област Информациони системи одржаће се дана 2. октобра 2023. године, у Рачунском центру 3 (РЦ3) на другом спрату новог дела зграде Департмана за математику и информатику, са почетком у 14 часова.

Тема приступног предавања: „Како настаје рачунарски хардвер?“

Кандидат пријављен на конкурс: др Стефан Николић

Одбрана магистарске тезе кандидата Мирослава Јаковљевића

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана магистарске тезе кандидата Јаковљевић Мирослава под насловом „Могућности развоја туризма на просторима општина Параћин, Ћуприја и Деспотовац“ одржати 27. септембра 2023. године, са почетком у 12 часова у Сали 2 на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департману за географију, туризам и хотелијерство, Трг Доситеја Обрадовића 3.

Пријава за децембарски испитни рок

Пријава за децембарски испитни рок вршиће се 1. и 2. децембра 2022. године.

Овај рок је одобрен искључиво студентима који су након завршене године студија остварили право да се финансирају из буџета у продуженом статусу у школској 2022/23. години. Они у овом року могу полагати само испите из летњег семестра.