Skip to main content

Одбрана докторске дисертације Кристине Калкан

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Калкан Кристине под насловом “Примена радиоактивних метода у геоморфолошким истраживањима Тителског брега” одржати 15. октобра 2021. године, са почетком у 13 часова у Учионици 68 на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департману за физику, Трг Доситеја Обрадовића 4.

Одбрана докторске дисертације Марине Лазаревић

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Марине Лазаревић под насловом “Фотокаталитичка активност модификованих нанокомпозита у разградњи одабраних хербицида из групе трикетона” одржати 28. септембра 2021. године, са почетком у 11 часова у Учионици 1/II на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Трг Доситеја Обрадовића 3.