Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Радославе Манојловић под насловом „Значај повезивања ловних и туристичких потенцијала за развој ловног туризма у Војводини“ одржати 29. априла 2024. године, са почетком у 14 часова у Сали 1/II  на Департману географију, туризам и хотелијерство Природно-математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3.