Skip to main content

Одбрана докторске дисертације Иване Јевтић

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Иване Јевтић под насловом „Директна и индиректна фотолиза фумонизина у воденој средини као и процена њихове токсичности“ одржати 5. маја 2022. године, са почетком у 11 часова у предаваоници 2 на другом спрату на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Трг Доситеја Обрадовића 3.

Oдбрана докторске дисертације Пани СаеУенг

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Пани СаеУенг под насловом „Развој проширења XQuery интерпретера базиран на фази логици са приоритетима“ („Development of XQuery Interpreter Extensions Based on Fuzzy Logic with Priorities“) одржати 11. маја 2022 године, са почетком у 9 часова сати у Клубу наставника Депармана за математику и информатику, Природно-математички факулет Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 4.