Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Алавук Ђорђа под насловом „Утицај услужног лидерства са аспекта перформанси запослених на пословне исходе хотелских предузећа Републике Србије“ одржати 14. децембра 2023. године у 13:30 у Сали 1 на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департману за географију, туризам и хотелијерство, Трг Доситеја Обрадовића 3.