Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Маласпина Грете под насловом „Методе дистрибуиране оптимизације за проблеме великих димензија без ограничења“ („Distributed optimization methods for large scale unconstrained optimization problems“) одржати 28. децембра 2022. године, са почетком у 11:30 у Амфитеатру VII Департмана за математику и информатику, Природно-математичког факулета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 4.