Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Сање Мутић под насловом „Јонске течности као модификатори електрода од угљеничне пасте за волтаметријско одређивање одабраних аналита у различитим узорцима“ одржати 5. јула 2024. године, са почетком у 12 часова у Амфитеатру V Департманa за математику и информатику/Департманa за физику Природно-математичкog факултетa у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 4.