Skip to main content

Одбрана докторске дисертације Данке Цураковић

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Данке Цураковић под насловом „Родна равноправност у туристичкој привреди Србије“ одржати 30. септембра 2022. године, са почетком у 12 часова у Сали 2/II  на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департману географију, туризам и хотелијерство, Трг Доситеја Обрадовића 3.

Одбрана докторске дисертације Марине Ковачевић

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата  Марине Ковачевић под насловом „Рачунарско моделовање структуре функционализованих наночестица као носача антитуморских лекова у физиолошкој средини“ одржати 29. септембра 2022. године, са почетком у 14 часова у Учионици 1 на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департману  за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Трг Доситеја Обрадовића 3.

Одбрана докторске дисертације Марије Петрин Миличевић

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Марије Петрин Миличевић под насловом „Интеракције у воденим растворима одабраних психоактивних супстанци“ одржати 29. септембра 2022. године, са почетком у 12 часова у Амфитеатру А2 на Департману за биологију и екологију, Трг Доситеја Обрадовића 2.