Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Милоша Аврамова под насловом „Структурно-неуређени протеини кукурузног пламенца Ostrinia nubilalis (Hbn, 1796)“ / „Intrinsically disordered proteins of the European corn borer Ostrinia nubilalis (Hbn, 1796)“ одржати 2. јуна 2023. године, са почетком у 12 часова у Амфитеатру А1 на Департману за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 2.