Skip to main content

Одбрана докторске дисертације Марине Дороцки

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Дороцки Марине под насловом „Утицај примене хибридне наставе употребом Moodle платформе и PhET симулација у физици на ученичке перформансе“ одржати 17. јуна 2022. године, са почетком у 13 часова у Амфитеатру V на Департману за физику Природно-математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 4.

Одбрана докторске дисертације Дајане Бјелајац

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Бјелајац Дајане под насловом „Проблематика светлосног загађења у урбаној средини града Новог Сада са предлозима мера за његово смањење“ одржати 23. јуна 2022. године, са почетком у 12 часова у Сали број 1/II на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департману за географију, туризам и хотелијерство, Трг Доситеја Обрадовића 3.