Skip to main content

Oдбрана докторске дисертације Стевана Јанкова

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Јанков Стевана под насловом “Експериментална карактеризација и теоријско моделовање електричних особина никл- и цинк- наноферита допираних итријумом” одржати 10. децембра 2021. године, са почетком у 12 часова у амфитеатру 7 на на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департману за физику, Трг Доситеја Обрадовића 4.

Одбрана докторске дисертације Жарка Шакотића

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Шакотић Жарка под насловом “Нови таласни феномени базирани на плазмоничним метаматеријалима и њихова примена у сензорима и компонентама” (“Novel wave phenomena based on plasmonic metamaterials and their application in sensors and components”) одржати 6. децембра 2021. године, са почетком у 15 часова у сали 64, на трећем спрату зграде Департмана за физику и Департмана за математику и информатику Природно-математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 4.