Технолошке промене и тржиште подстичу образовне системе да понуде веће и нове образовне могућности. Најчешћи метод којим се ово покушава је електронско учење. Оно подразумева ситуацију у којој су предавач и студент(и) физички одвојени, а технолошким уређајима за пренос гласа, видеа и сл., обично у комбинацији са комуникацијом лице у лице, се покушава премостити овај процеп.

Овакав приступ се може користити и у образовању одраслих, бити додатна шанса за усавршавање у новој области, могу се обучити особе хендикепиране временски, удаљеношћу или физички, или се додатно обучити запослени на самом њиховом радном месту.

На Природно-математичком факултету у Новом Саду су те могућности уочене пре готово две деценије и од тада се ради на имплементацији техничких решења која омогућавају успешно одвијање наставе путем интернета, најчешће у хибридном моду односно у виду подршке редовној настави која се одвија уживо у просторијама факултета.

еPMF - Систем за подршку е-учењу Природно-математичког факултета

еPMF је заснован на систему за управљање учењем отвореног кода Moodle. Тај систем користимо од 2004. године. Испрва је уведен као подршка редовној настави на Департману за математику и информатику, првенствено у оквиру предмета на студијама информатике, где се одлично показао у свакодневној пракси и постао незаменљив алат за употпуњавање редовне наставе па му је популарност расла и на осталим департманима.

Од 2011. године факултетска Moodle инсталација је на располагању свим наставницима, сарадницима и студентима факултета (свих департмана) за:

 • извођење дела наставе путем интернета,
 • међусобну комуникацију,
 • једноставну дистрибуцију, односно преузимање наставног материјала у електронској форми,
 • лакшу организацију наставе,
 • реализацију различитих провера знања,

Систем је доступан на следећој адреси: https://moodle.pmf.uns.ac.rs

Приступ садржајима у оквиру њега дозвољен је искључиво наставницима, сарадницима и студентима Природно-математичког факултета:

 • Студенти приступају сајту са истим параметрима са којима се пријављују на систем студентске службе на ком врше пријаву испита. Путем тог сервиса могућа је регистрација нових корисника и повраћај заборављене лозинке.
 • Наставници и сарадници користе своје ПМФ налоге које употребљавају за приступ свим факултетским сервисима (електронска пошта, eduroam и сл.).
Услуге и референце

Поред развоја е-учења за сопствене потребе стручни кадар Природно-математичког факултета у Новом Саду има богато искуство у пружању услуга другим институцијама у домену е-учења, и то услуга:

 • хостинга платформи за е-учење, пре свега базираних на Moodle систему за управљање учењем,
 • техничке подршке корисницима таквих платформи,
 • инструкционог дизајна (развоја електронских наставних материјала),
 • обука за студенте, наставнике и администраторе који почињу да користе или већ користе такве платформе.

Кад је о обукама реч, могу се организовати обуке за:

 • студенте/ученике/запослене који ће бити у улози полазника е-курсева – завршетком обуке биће оспособљени да несметано користе електронске наставне садржаје и испуњавају своје обавезе на студијама/програмима које буду пратили путем интернета;
 • наставнике/будуће креаторе електронских наставних материјала – завршетком обуке биће оспособљени да креирају електронске курсеве (лекције, тестове и сл. унутар њих) и обликују их према важећим стандардима у овом домену, прате ниво постигнућа код полазника таквих курсева, координирају њихов рад и шаљу благовремене повратне информације;
 • администраторе Moodle платформи – завршетком обуке биће оспособљени да покрену систем за електронско учење на локалном или удаљеном Web серверу, одржавају га, проширују опционим додацима и надограђују, управљају њиме у домену контроле и рада са корисничким налозима и овлашћењима на свим нивоима, прате догађаје на систему и делују превентивно над потенцијалним опасностима из окружења…

Обуке се углавном реализују за групе полазника у традиционалном окружењу у нашим рачунским центрима или у радном амбијенту полазника, а могу се делимично или потпуно одвијати и путем интернета, применом флексибилних асинхроних и синхроних техника подучавања.

Наше референце у домену е-учења су:

 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • Министарство унутрашњих послова Републике Србије
 • Привредна комора Србије
 • Гимназија „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду
 • OEBS
 • GTZ
 • IPA пројекти (Развионица)

Контакт

Живана Комленов Мудрински, Moodle администратор / цертификовани инструкциони дизајнер
ДМИ/ДФ, нови део, II спрат, канцеларија 3
moodle@pmf.uns.ac.rs, (021-485)-2872