Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
  приземље, канцеларије 7 (основне студије) и 8 (мастер и докторске студије)
  +381-21-485-2711,   @StudentskaPMF
  7-15 h, шалтери 11-13 h, издавање диплома четвртком 9:30-11 h
  жиро рачун: 840-1711666-19, позив на број за Деканат: 27 6 943


Важне напомене везане за измиривање финансијских обавеза

Приликом уписа на факултет сваки студент добија свој лични позив на број који користи за све уплате током студирања. Позив на број се мења приликом уписа мастер и докторских студија.

Студенти су дужни да измире своје финансијске обавезе на време како би успешно извршили пријаву испита, упис године, оверу семестра, испис или пријаву дипломског рада. Уплате извршити неколико дана пре подношења било ког захтева како би се уплаћени новац на време приказао на финансијској картици студента. Студентска служба не задржава уплатнице нити је у могућности да их евидентира. За уплате које из било ког разлога нису видљиве студентској служби, потребно је обратити се рачуноводству факултета.

Наставно-научно Веће и Савет факултета су на основу молбе Студентског парламента донели одлуку да се студентима који су редовни даваоци крви и који доставе доказ од стране Завода за трансфузију крви да су претходних годину дана два пута учествовали у акцији добровољног давања крви омогуће следеће повластице:

 • Студентима у статусу апсолвента и продуженом статусу одобрава се бесплатна пријава испита у јануарско-фебруарском, јунском и септембарском испитном року текуће школске године.
 • Осталим студентима износ трошкова овере семестра у току текуће године умањује се за 1.000,00 динара.

Одлука о добровољним даваоцима крви

Инструкције за уплате из иностранства

Контакт подаци свих запослених у служби
Тамара Зорић
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – руководилац службе Деканатканцеларија 8 (приземље)
+381-21-485-2711
Срђан Мандић
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за студенте географије, туризма и хотелијерства) Деканатканцеларија 7 (приземље)
+381-21-454-389 +381-21-455-643
Татјана Ристановић
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за студенте математике и информатике) Деканатканцеларија 6 (приземље)
+381-21-485-2712
Милена Николић
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за студенте географије, туризма и хотелијерства) Деканатканцеларија 7 (приземље)
+381-21-454-389 +381-21-455-643
Милана Станимировић
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за мастер и докторске студије) Деканатканцеларија 8 (приземље)
+381-21-485-2711
Катица Шошкић Кнежевић
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за мастер и докторске студије) Деканатканцеларија 8 (приземље)
+381-21-485-2711
Душанка Пријић
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за студенте биологије и екологије и двопредметне наставе) Деканатканцеларија 7 (приземље)
+381-21-454-389 +381-21-455-643
Љиљана Веселиновић
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за студенте физике и хемије) Деканатканцеларија 7 (приземље)
+381-21-454-389 +381-21-455-643
Светлана Шкрбић
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања / Oсоба задужена за планирање подршке студентима из осетљивих група Деканатканцеларија 7 (приземље)
+381-21-485-2712
Често постављана питања
 • Шта је потребно да урадим да бих се уписао/ла у наредну школску годину на буџет?

  Потребно је да одете у скриптарницу ПМФ-а која се налази у плавој згради и да тражите папире за упис на буџет и након што попуните те папире, њих заједно са индексом предате на ваш шалтер на студентској служби и уплатите износ од 6500 динара. Упис у нову школску годину можете да одрадите и електронски.

 • Шта је неопходно за упис наредне године на самофинансирање?

  У скриптарници у плавој згради тражити папире за упис на самофинансирање (добиће се папири и три уговора), попунити и однети на шалтер одговарајућег департмана заједно са индексом.

 • Како се врши обрачун школарине за студенте који су на самофинансирању?

  По формули: ФТ+(ЦБ x БРБ), где су:

  1. ФТ – фиксни трошкови у износу од 10.000,00 динара,

  2. ЦБ – цена бода за годину студијског програма коју студент уписује или обнавља (биологија и екологија 1350 динара, сви смерови на физици, географији и математици 750 динара, оптометрија 3480 динара, туризам и хотелијерство 1630 динара, информатика 1130 динара и хемија 1630 динара),

  3. БРБ – укупан број ЕСПБ предмета које студент бира да слуша у години.

  Ценовник трошкова студија

 • Колико бодова је услов за упис у наредну годину?

  Минималан број који морате да остварите да бисте уписали наредну годину је 37 ЕСПБ бодова.

 • Шта ако сам у текућој години остварио/ла мање од 37 ЕСПБ бодова?

  Уписујете годину, али ће се то водити као обнова године из које нисте освојили 37 бодова и тада плаћате упис укупно 16500 динара (6500 упис и 10000 динара обнову године – по 5000 динара у сваком семестру). Из наредне године узимате обавезне и изборне предмете које желите да похађате (плаћате укупан број свих ЕСПБ бодова предмета које ћете слушати пута цена 1 ЕСПБ бода који важи за одговарајући департман). Ако у тој школској години освојите више од 48 ЕСПБ бодова можете наредну годину да упишете на буџет.

 • Шта је све потребно за оверу зимског и упис летњег семестра?

  За оверу зимског семестра и упис летњег семестра потребно је:

  1. попуњен семестрални лист за зимски семестар,
  2. изјава предмета за предмете који се слушају у летњем семестру,
  3. доказ о уплати 2200 динара на рачун студента,
  4. попуњен ШВ образац,
  5. попуњене електронске анкете.

  Саветује се електронска овера семестра.

 • Да ли се морају испунити све анкете да би се оверио семестар?

  Да, обавезно је попунити све анкете. Урађене анкете су један од услова за оверу семестра.

 • Да ли се пријава испита преко студентског сервиса може обавити било када?

  Пријаву испита преко студентског сервиса могуће је извршити само данима који су одређени за пријаву испита, а најкасније до 14 часова последњег дана пријаве испита.

  За електронску пријаву испита, сва дуговања морају бити измирена. У супротном, систем не даје могућност да се испити пријаве.

 • Приликом уписа или овере семестра, како могу да сазнам да ли ми је индекс урађен?

  Логовањем на студентски сервис имате увид у ваше финансије, када се на стању појави задужење за цену уписа знаћете да је индекс урађен и можете доћи по исти.

 • Да ли могу да оверим семестар уколико немам потписе свих професора?

  Можете да оверите семестар али ћете доплатити онај износ који је предвиђен за број потписа који недостаје и предаћете молбу у којој ћете замолити да за оверу семестра иако вам фали један или два потписа.

 • Шта ако закасним са овером семестра или са уписом?

  У скриптарници набавите папире за оверу/упис, попуните их и предате студентској служби, заједно са молбом у којој ћете написати да тим путем молите за накнадну оверу или упис. Накнадни упис године кошта 12.000, а накнадна овера семестра 4.000 динара.

  Ценовник трошкова студија

 • Да ли вреди пријавити испите ако ћу у току рока бити на пракси/терену?

  Сви студенти који су на пракси или на теренској настави морају пријавити испите у року предвиђеном за пријаву. Само студент чије је име на записнику може да затражи надокнађивање рока пропуштеног услед одсуства.

 • Шта ако сам пренео/ла неки предмет?

  Можете да га полажете већ у првом (јануарско-фебруарском року), уз напомену да пријаву пренесених испита плаћате 2000 динара по испиту.

  Према Закону о високом образовању и Правилима студирања, уколико студент не положи испит до поновног слушања истог, мора да пријави и плати тај предмет (по цени бода) и да га поново похађа.

  Правила студирања

 • Шта ако желим да слушам више изборних предмета из једног блока?

  Можете да пријавите да слушате онолико изборних предмета колико желите, али уколико они прелазе збир од 60 ЕСПБ бодова по години онда сваки бод доплаћујете по цени од 1 ЕСПБ бода која важи за департман на ком студирате.

 • Шта значи кад имам продужен статус студента?

  Та година је дата студентима, после њихове редовне треће (ако основне студије трају три године), односно четврте године (ако основне студије трају четири године), да заврше своје студије и положе све испите. Продужени статус имају само студенти који су у претходној години били на буџету. Студенти у продуженом статусу имају иста права и обавезе као и редовни студенти: оверавају семестре, плаћају упис 6.500 динара и пријаву испита за сваки предмет који је пренет 2.000 динара. Студенти у продуженом статусу не треба да поново слушају и плаћају испите које нису положили. Након те године уколико студент не положи све испите, он се води као да је обновио четврту годину. Тада плаћа, по цени бода, све неположене испите.

 • Да ли треба да испуњавам електронски ШВ образац кад сам у продуженом статусу?

  Да, сви студенти, па и они у продуженом статусу, треба да испуне електронски ШВ образац при упису сваког новог семестра.

 • Која је процедура заказивања и одбране дипломског/мастер рада?

  За заказивање и одбрану дипломског/мастер рада потребно је урадити следеће:

  1. Пријавити тему за одбрану на одговарајућем департману.

  2. Поднети захтев за добијање уверења о свим положеним испитима које је потребно за заказивање одбране на шалтеру студентске службе (одмах након полагања последњег испита).

  3. Проверити финансијско стање картице студента.

  4. Уплатити трошкове одбране по важећем ценовнику за текућу школску годину (приликом подношења захтева за издавање уверења о положеним испитима).

  5. Добити уверење од ментора којим се одобрава постављање рада.

  6. Електронску верзију рада поставити у оквиру еПМФ портала.

  7. На дан одбране понети са собом индекс, испитну пријаву, уверење из библиотеке да нисте задужени за књиге и уверење о положеним испитима на којем стоји сврха издавања: ради одбране дипломског рада, као уверење о завршеним теренским вежбама или стручној пракси (у зависности од департмана).

Документација
Награде студената

Студенти конкуришу за награду Факултета и Универзитета (са просеком најмање 9,50 за све године студија).

Награде се додељују за завршене студије и за постигнут успех у току студија (активни студенти).

Факултетске награде се студентима од 2012. године исплаћују преко жиро-рачуна. Награђени студенти су дужни да доставе важећи рачун. Контакт особа је шеф Студентске службе Тамара Зорић.

Правилник за награде које додељује ПМФ

Пријава за награде

Спискови награђених студената за 2020/2021.

  Календар рада

 2023  Мај 
ПУСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021

  Најновије вести

Придружите се једном од наших убрзаних курсева припреме за полагање пријемног испита из ХЕМИЈЕ, односно ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. Курсеви се реализују онлајн од 12.-16. јуна 2023. године, са почетком у 10 сати.

Затим, 17. јуна 2023. године организујемо полагање пробног пријемног испита.

Детаље и пријаву можете погледати на следечим линковима:

Датум Време Пријемни испит из Локација

понедељак
26.06.2023.

9:00

туристичке географије и основа туризма и угоститељства
(модули: Туризам и Ловни туризам)
географије, информатике и рачунарства
(Геоинформатика)
А1 и A7 (Департман за математику и информатику/Департман за физику)
А1 и А2 (Департман за биологију и екологију)
С1 (Департман за географију, туризам и хотелијерство)
12:00 куварства и услуживања
(модули: Хотелијерство и Гастрономија)

географије 
(Професор географије)
уторак
27.06.2023.
9:00 математике и информатике А1 и A7 (Департман за математику и информатику/Департман за физику)
А1 и А2 (Департман за биологију и екологију)
11:30 биологије
14:00 хемије
заштите животне средине
среда
28.06.2023.
9:00 оптике и физике (или математике) А1 (Департман за математику и информатику/Департман за физику)

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Милоша Аврамова под насловом „Структурно-неуређени протеини кукурузног пламенца Ostrinia nubilalis (Hbn, 1796)“ / „Intrinsically disordered proteins of the European corn borer Ostrinia nubilalis (Hbn, 1796)“ одржати 2. јуна 2023. године, са почетком у 12 часова у Амфитеатру А1 на Департману за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 2.

Департман за математику и информатику Природно-математичког факултета организује бесплатне онлајн припреме за факултетске пријемне из математике и информатике. Припреме почињу у понедељак, 6. фебруара 2023. године, а заинтересовани средњошколци треба само да креирају свој налог на порталу https://edumoodle.pmf.uns.ac.rs како би узели учешће у овим припремама.

Кроз претходних више од 10 година припрема прошло је неколико хиљада веома задовољних средњошколаца. Од 2019. године ове припреме се одржавају онлајн, како би се омогућило свим средњошколцима из Србије и из региона, да се спреме за пријемни, а да не морају физички да буду у Новом Саду.

Припреме ће и ове године покрити све области које су матурантима неопходне да би успешно положили факултетски пријемни испит из математике и информатике.

Природно-математички факултет у Новом Саду жели свим средњошколцима да пружи једнаке шансе за упис на факултет и зато су ове припреме као и претходних година – у потпуности бесплатне. Ученици могу да се прикључе припремама у било ком тренутку, а сви часови ће бити снимљени и сви регистровани средњошколци моћи ће ову наставу и одложено да погледају.

Припремна настава ће се држати сваког уторка од 20 часова, а први час је заказан за понедељак, 6. фебруар 2023. године од 20 часова.

На припремама ће бити обрађене све теме које долазе на пријемни, а потом ће неколико часова бити посвећено решавању оних задатака које ученици желе да решимо заједно. Такође, током припрема биће одржан и пробни онлајн пријемни.


  Решења дисциплинске комисије

Забрана полагања свих испита у наредна четири испитна рока ...
Детаљније
Забрана полагања свих испита у наредна четири испитна рока ...
Детаљније
Забрана полагања свих испита у наредна четири испитна рока ...
Детаљније
Забрана полагања свих испита у наредна четири испитна рока ...
Детаљније