Који приступни параметри се користе на систему за е-учење ПМФа-?
Како уредити кориснички профил?
 Како преусмерити електронску пошту на алтернативну адресу?
 Како пронаћи конкретан курс и уписати се на њега?
Како се исписати са курса који је грешком одабран или је завршено његово похађање?