Skip to main content

Конкурс за директора Републичког сеизмолошког завода

Отворен је конкурс за место директора Републичког сеизмолошког завода који је објављен на сајту Службе за управљање кадровима.

Услов конкурса је стечено високо образовање из математичких наука.

Конкурс је отворен до 9. фебруара 2023. године.

Бесплатне онлајн припреме за факултетске пријемне из математике и информатике

Департман за математику и информатику Природно-математичког факултета организује бесплатне онлајн припреме за факултетске пријемне из математике и информатике. Припреме почињу у понедељак, 6. фебруара 2023. године, а заинтересовани средњошколци треба само да креирају свој налог на порталу https://edumoodle.pmf.uns.ac.rs како би узели учешће у овим припремама.

Кроз претходних више од 10 година припрема прошло је неколико хиљада веома задовољних средњошколаца. Од 2019. године ове припреме се одржавају онлајн, како би се омогућило свим средњошколцима из Србије и из региона, да се спреме за пријемни, а да не морају физички да буду у Новом Саду.

Припреме ће и ове године покрити све области које су матурантима неопходне да би успешно положили факултетски пријемни испит из математике и информатике.

Природно-математички факултет у Новом Саду жели свим средњошколцима да пружи једнаке шансе за упис на факултет и зато су ове припреме као и претходних година – у потпуности бесплатне. Ученици могу да се прикључе припремама у било ком тренутку, а сви часови ће бити снимљени и сви регистровани средњошколци моћи ће ову наставу и одложено да погледају.

Припремна настава ће се држати сваког уторка од 20 часова, а први час је заказан за понедељак, 6. фебруар 2023. године од 20 часова.

На припремама ће бити обрађене све теме које долазе на пријемни, а потом ће неколико часова бити посвећено решавању оних задатака које ученици желе да решимо заједно. Такође, током припрема биће одржан и пробни онлајн пријемни.

Јавни позив за избор у звање сарадника практичара за математику и информатику

На основу члана 29. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду (пречишћен текст) број: 0601-67/17 од 17.11.2022. године, декан расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА –  САРАДНИКА ПРАКТИЧАРА ЗА ПОТРЕБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКЕ ПРАКСЕ (НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА и НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА)

I

Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет (у даљем тексту: Факултет) упућује јавни позив свим заинтересованим лицима са одговарајућим образовањем, запосленима на месту наставника математике и информатике у основним и средњим школама да, као сарадници-практичари, учествују у реализацији школске праксе (наставни предмет Mатематика и наставни предмет Информатика) на студијским програмима Департмана за математику и информатику.

II

За потребе реализације школске праксе за наставни предмет Математика бира се у звање два сарадника практичара.

За потребе реализације школске праксе за наставни предмет Информатика бира се у звање пет сарадника практичара.

У звање сарадника практичара лице се бира на три године, са могућношћу реизбора.

III

У звање сарадника практичара на Факултету може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:

 • има заснован радни однос у основној или средњој школи на територији Републике Србије
 • завршене студије другог степена (мастер студије) или студије VII1 степена из области Математике или сродних области,
 • има најмање пет година радног искуства у обављању образовно-васпитног рада у школи,
 • има положен стручни испит одређен Законом о основама система образовања и васпитања,
 • има сагласност установе у којој је запослено да може да води стручну праксу студената Факултета,
 • континуирано усавршава наставничке и менторске компетенције у програмима стручног усавршавања и менторске обуке за извођење стручне праксе,
 • искуство у раду са децом са сметњама у развоју (за наставни предмет Математика).

IV

У поступку одабира кандидата поред услова наведених у члану III посебно се вреднује педагошки рад и мотивисаност кандидата.

Уколико више кандидата испуњавају услове за избор у звање сарадника практичара, предност има кандидат који има боље резултате у активностима стручног усавршавања, примени стечених знања, ширењу и промовисању знања и који учествују у ваншколским активностима и подизању квалитета образовно-васпитног рада.

V

Докази који се прилажу уз пријаву на Јавни позив:

 • доказ о положеном стручном испиту за наставни предмет Математика или за наставни предмет Информатика,
 • потврда о тренутном запослењу,
 • сагласност установе у којој је кандидат запослен да може да води стручну праксу студената Факултета,
 • попуњен образац за пријаву који садржи податке о стручним квалификацијама,
 • доказ о континуираном усавршавању наставничке и менторске компетенције у програмима стручног усавршавања и менторске обуке за извођење стручне праксе. (Потврде, Уверења, Сертификати и слично).

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

VI

Пријава на Јавни позив врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Факултета, Департмана за математику и информатику.

Попуњену Пријаву на јавни позив заједно са пратећом документацијом доставити на адресу:

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
Департман за математику и информатику
Трг Доситеја Обрадовића 4
21102 Нови Сад

са назнаком: За јавни позив за избор у звање сарадника ван радног односа – сарадника практичара (Математика/Информатика)

Рок за подношење пријаве је петнаест дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Дневник“.

Додатне информације заинтересовани могу добити путем мејла prakticari@dmi.uns.ac.rs.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији неће се узимати у разматрање, односно биће одбачене.

Овај Јавни позив објављује се на интернет страници Факултета, на Огласној табли Факултета и у дневном листу „Дневник“.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације на особе женског пола.

Web3 академија

Web3 академија је офлајн/онлајн иницијатива за бесплатну Web3 едукацију.

Кроз 8 недеља, можете сазнати све што вас интересује о овој индустрији кроз занимљив и интерактиван садржај, уз стручне предаваче.

На академији ће се обрађивати 4 области кроз модуле: Software Development, Product Management, Product Design, Marketing & Growth. Могуће је похађати више модула.

Настава креће 21. фебруара 2023. године, а предавања ће се одржавати радним данима од понедељка до четврка у периоду од 18-21 часова.

По завршетку академије сваки полазник добија сертификат који издаје Суперкластер Одличан3, SBI, као и NFT сертификат израђен на Polygon-у.

Сви полазници имаће прилику да покажу шта су научили на ВЕЛИКОМ ФИНАЛНОМ ХАКАТОНУ на крају програма.

Прво место на најпрестижнијем светском информатичком такмичењу за студенте

На регионалним квалификацијама за најпрестижније светско информатичко такмичење за студенте, ICPC (The International Collegiate Programming Contest), одржаним у Румунији и Украјини од 9. до 10. децембра 2022. године, тим Универзитета у Новом Саду освојио је убедљиво прво место у конкуренцији од 128 од тимова са 66 универзитета из Бугарске, Кипра, Македоније, Молдавије, Румуније, Украјине, Србије, и Турске.

У питању је тимско такмичење где сваки тим представља једну институцију и чине га три члана и тренер. Тим који је представљао Универзитет у Новом Саду чинили су Никола Пешић (ПМФ), Виктор Лучић (ПМФ), Тадија Шебез (ФТН) и Марко Савић, coach (ПМФ).

Овим успехом остварили су пласман на светско такмичење које ће бити одржано у Египту следеће године.

Пракса и могућност запослења у компанији Maxeler Technologies

Maxeler Technologies отвара нове позиције за плаћену студентску праксу и запослење у Новом Саду i Beogradu.

Сви заинтересовани за рачунарство високих перформанси, њихову примену у индустрији и науци могу послати своју биографију на hiring.belgrade@maxeler.com.

Одбрана докторске дисертације Грете Маласпина

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Маласпина Грете под насловом „Методе дистрибуиране оптимизације за проблеме великих димензија без ограничења“ („Distributed optimization methods for large scale unconstrained optimization problems“) одржати 28. децембра 2022. године, са почетком у 11:30 у Амфитеатру VII Департмана за математику и информатику, Природно-математичког факулета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 4.

Европска комисија – награда Радар за иновације 2022

Наша установа, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду (УНСПМФ) учествује као пројектни партнер у оквиру Хорајзон пројекта EU H2020 ASCAPE project. ASCAPE није само наведен у каталогу ЕУ Радар за иновације, него је изабран и за ужи списак 10 најбољих иновација током овогодишњег такмичења за награду Радар за иновације, у категорији Кикстартер.

Иновација ASCAPE, Отворена платформа у области здравствене заштите, омогућава прикупљање и чување података у различитим болницама и центрима за примарну заштиту, као и на личним преносивим уређајима, собним сензорима, као и податке о животној средини или друге релевантне податке који се користе за обуку високо прецизних модела машинског учења који могу да пруже персонализована предвиђања о напредовању здравствене заштите појединца, као и препоруке за здравствене интервенције засноване на доказима. Потврђен је у контексту аутоматизованог праћења онколошких пацијената са моделима обученим од стране неких од водећих европских болница и иноватора здравствених услуга. За више информација погледајте https://ascape-project.eu.

ICodeFactory – Microsoft Certification Training

ICodeFactory позиве студенте који полако размишљају о својим првим каријерним корацима, да се пријаве за Microsoft Certification Training.

Као и до сада, у питању је обука у трајању од 2 месеца под менторством Microsoft сертификованих професионалаца, која је овог пута и плаћена и спонзорисана. Овај тренинг је прилика за студенте старијих година, који размишљају о свом запослењу, било да говоримо о радном ангажовању са пуним или делимичним радним временом (уколико неко студира или има друге започете обавезе у плану).

Пракса за информатичаре у компанији WolkAbout

Из компаније WolkAbout позивају заинтересоване студенте са завршних година информатичких студија (као и оне који су можда већ завршили студије), да се пријаве на праксу, на позицији Frontend Developer. Tech stack на поменутој позицији је следећи: Angular, Angular material, NgRx, RxJS.

Заинтересовани студенти могу послати свој CV на careers@wolkabout.com, након чега ће бити контактирани у најкраћем року.

Пракса траје 4 недеље. У том периоду се студенту додељује ментор и постављају циљеви. Уколико се исти испуне, постоји могућност запослења након праксе у компанији.