Skip to main content

Научно-популарно предавање: „Матрикс друштвених мрежа“

У оквиру активности пројекта ЕУГЛОХ, Универзитет у Новом Саду организује онлајн научно-популарно предавање „Social Networks Matrix“ (Матрикс друштвених мрежа), које ће се одржати 6. јуна 2023. године (од 12 до 13 часова) и отворено је за све заинтересоване чланове академске заједнице Универзитета и свих партнера у ЕУГЛОХ мрежи. Предавање ће бити на енглеском језику.

Предавање ће одржати доц. др Ернест Шанца са Департмана за математику и информатику Природно-математичког факултета. За присуствовање предавању неопходна је претходна регистрација, која је отворена до 5. јуна 2023. године.

Опис предавања:

Друштвене мреже су незаменљиви део нашег свакодневног живота. Свако од нас припада једној, а неретко и већем броју друштвених структура, и остварује интеракције са члановима истих група.

Свака особа настоји да испуни динамичну креацију која обухвата персонално и друштвено уз коришћење одређених уверења и простора и тако постигне општу сагласност односно прихватање припадника друштвених мрежа.

Циљ овог предавања јесте да се учесници на једноставном нивоу и на нивоу примењене математике упознају са методама које наука примењује, анализирајући исте, углавном сложене структуре и међусобно повезивање које се догађа унутар њих и тако обезбеди одговоре на следећа питања:

 • Шта су друштвене мреже и како се оне користе?
 • Улога друштвених мрежа – повратак у историју и околности из књига
 • Друштвене мреже – медијуми за учење и развој
 • Односи Influencer – follower
 • Достизање прихватања – „шведски сто мишљења“
 • Да ли постоји рецепт за владање светом?

Хајде да погледамо мистични и динамични свет свакодневног друштвеног феномена и догађаја, да успемо да схватимо важност њиховог функционисања и бар мало почнемо да разумемо „Матрикс“ у ком постојимо из неке другачије перспективе.

Дан отворених врата Научно-технолошког парка Нови Сад

У среду 31. маја 2023. са почетком у 10 часова, Научно-технолошки парк Нови Сад организује други по реду „Дан отворених врата“ у склопу новог програма „3alet“, на којем ће се студентима у холу и амфитеатру НТП НС представити водеће технолошко-развојне компаније, чланице НТП Нови Сад.

Дан отворених врата, и ове године, пружиће прилику студентима да директно од компанија сазнају за могућности добијања стипендија, обављања стручних пракси или запослења. Исто тако, студенти ће имати јединствену прилику да се директно код представника фирми распитају о самим условима рада у свакој компанији појединачно, док ће неке од чланица омогућити заинтересованима да обиђу њихове просторије у Парку. Поред компанија посетиоци ће имати прилику да се на Startup corner-у упознају са радом стартапа који послују у оквиру НТП НС као и да се упознају са могућностима за студенте коју спроводи канцеларија ЕУ инфо поинт Нови Сад.

Прошле године овај догађај посетило је преко 400 студената, ове године се очекује још већи број њих заједно са: Schneider Electric, Novelic, Plassido, INIT technologies, 3Lateral, Syrmia, Norma Grupa LLC, Continental Automotive Serbia, ZF Serbia, EU info point и Startup corner.

Agenda

Летња школа – „Immersive Media for Health and Well-being (ESSIM)“

Обавештавамо вас да су у току пријаве за учешће студената на ЕУГЛОХ Летњој школи „Immersive Media for Health and Well-being (ESSIM)“. Летња школа се организује за студенте виших година основних студија (друга година и више) и за студенте мастер студија, а биће одржана од 19. до 21. јуна 2023. године у онлајн режиму, као и од 3. до 7. јула уживо на Универзитету у Хамбургу. Домаћини Школе су Универзитет у Хамбургу, Универзитет у Порту, Универзитет Париз Сакле, Универзитет у Лунду и Универзитет у Новом Саду.

Регистрација заинтересованих студената отворена је до 12. маја 2023. године.

Школа је намењена студентима рачунарства, рачунарског инжењерства, математике, физике, уметности и мултимедије, који желе да прошире своја дасадашња знања у области свог стручног интересовања. Учешће у онлајн програму Школе отворено је за све студенте универзитета чланица ЕУГЛОХ мреже, док ће по три студента бити одабрано да похађа програм и уживо у Хамбургу током јула 2023. године.

Позив за пријаву објављен је на ЕУГЛОХ страници.

Приступно предавање др Лидије Фодор

У понедељак 24. априла 2023. године са почетком у 12 часова у рачунском центру 3 (РЦ3) на другом спрату новог дела зграде Департмана за математику и информатику, биће одржано приступно предавање са темом „Увод у паралелно програмирање“ кандидата за избор у звање доцента за ужу научну област Информациони системи др Лидије Фодор.

Бесплатне онлајн припреме за факултетске пријемне из математике и информатике

Департман за математику и информатику Природно-математичког факултета организује бесплатне онлајн припреме за факултетске пријемне из математике и информатике. Припреме почињу у понедељак, 6. фебруара 2023. године, а заинтересовани средњошколци треба само да креирају свој налог на порталу https://edumoodle.pmf.uns.ac.rs како би узели учешће у овим припремама.

Кроз претходних више од 10 година припрема прошло је неколико хиљада веома задовољних средњошколаца. Од 2019. године ове припреме се одржавају онлајн, како би се омогућило свим средњошколцима из Србије и из региона, да се спреме за пријемни, а да не морају физички да буду у Новом Саду.

Припреме ће и ове године покрити све области које су матурантима неопходне да би успешно положили факултетски пријемни испит из математике и информатике.

Природно-математички факултет у Новом Саду жели свим средњошколцима да пружи једнаке шансе за упис на факултет и зато су ове припреме као и претходних година – у потпуности бесплатне. Ученици могу да се прикључе припремама у било ком тренутку, а сви часови ће бити снимљени и сви регистровани средњошколци моћи ће ову наставу и одложено да погледају.

Припремна настава ће се држати сваког уторка од 20 часова, а први час је заказан за понедељак, 6. фебруар 2023. године од 20 часова.

На припремама ће бити обрађене све теме које долазе на пријемни, а потом ће неколико часова бити посвећено решавању оних задатака које ученици желе да решимо заједно. Такође, током припрема биће одржан и пробни онлајн пријемни.

Јавни позив за избор у звање сарадника практичара за математику и информатику

На основу члана 29. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду (пречишћен текст) број: 0601-67/17 од 17.11.2022. године, декан расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА –  САРАДНИКА ПРАКТИЧАРА ЗА ПОТРЕБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКЕ ПРАКСЕ (НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА и НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА)

I

Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет (у даљем тексту: Факултет) упућује јавни позив свим заинтересованим лицима са одговарајућим образовањем, запосленима на месту наставника математике и информатике у основним и средњим школама да, као сарадници-практичари, учествују у реализацији школске праксе (наставни предмет Mатематика и наставни предмет Информатика) на студијским програмима Департмана за математику и информатику.

II

За потребе реализације школске праксе за наставни предмет Математика бира се у звање два сарадника практичара.

За потребе реализације школске праксе за наставни предмет Информатика бира се у звање пет сарадника практичара.

У звање сарадника практичара лице се бира на три године, са могућношћу реизбора.

III

У звање сарадника практичара на Факултету може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:

 • има заснован радни однос у основној или средњој школи на територији Републике Србије
 • завршене студије другог степена (мастер студије) или студије VII1 степена из области Математике или сродних области,
 • има најмање пет година радног искуства у обављању образовно-васпитног рада у школи,
 • има положен стручни испит одређен Законом о основама система образовања и васпитања,
 • има сагласност установе у којој је запослено да може да води стручну праксу студената Факултета,
 • континуирано усавршава наставничке и менторске компетенције у програмима стручног усавршавања и менторске обуке за извођење стручне праксе,
 • искуство у раду са децом са сметњама у развоју (за наставни предмет Математика).

IV

У поступку одабира кандидата поред услова наведених у члану III посебно се вреднује педагошки рад и мотивисаност кандидата.

Уколико више кандидата испуњавају услове за избор у звање сарадника практичара, предност има кандидат који има боље резултате у активностима стручног усавршавања, примени стечених знања, ширењу и промовисању знања и који учествују у ваншколским активностима и подизању квалитета образовно-васпитног рада.

V

Докази који се прилажу уз пријаву на Јавни позив:

 • доказ о положеном стручном испиту за наставни предмет Математика или за наставни предмет Информатика,
 • потврда о тренутном запослењу,
 • сагласност установе у којој је кандидат запослен да може да води стручну праксу студената Факултета,
 • попуњен образац за пријаву који садржи податке о стручним квалификацијама,
 • доказ о континуираном усавршавању наставничке и менторске компетенције у програмима стручног усавршавања и менторске обуке за извођење стручне праксе. (Потврде, Уверења, Сертификати и слично).

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

VI

Пријава на Јавни позив врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Факултета, Департмана за математику и информатику.

Попуњену Пријаву на јавни позив заједно са пратећом документацијом доставити на адресу:

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
Департман за математику и информатику
Трг Доситеја Обрадовића 4
21102 Нови Сад

са назнаком: За јавни позив за избор у звање сарадника ван радног односа – сарадника практичара (Математика/Информатика)

Рок за подношење пријаве је петнаест дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Дневник“.

Додатне информације заинтересовани могу добити путем мејла prakticari@dmi.uns.ac.rs.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији неће се узимати у разматрање, односно биће одбачене.

Овај Јавни позив објављује се на интернет страници Факултета, на Огласној табли Факултета и у дневном листу „Дневник“.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације на особе женског пола.

Прво место на најпрестижнијем светском информатичком такмичењу за студенте

На регионалним квалификацијама за најпрестижније светско информатичко такмичење за студенте, ICPC (The International Collegiate Programming Contest), одржаним у Румунији и Украјини од 9. до 10. децембра 2022. године, тим Универзитета у Новом Саду освојио је убедљиво прво место у конкуренцији од 128 од тимова са 66 универзитета из Бугарске, Кипра, Македоније, Молдавије, Румуније, Украјине, Србије, и Турске.

У питању је тимско такмичење где сваки тим представља једну институцију и чине га три члана и тренер. Тим који је представљао Универзитет у Новом Саду чинили су Никола Пешић (ПМФ), Виктор Лучић (ПМФ), Тадија Шебез (ФТН) и Марко Савић, coach (ПМФ).

Овим успехом остварили су пласман на светско такмичење које ће бити одржано у Египту следеће године.

Пракса и могућност запослења у компанији Maxeler Technologies

Maxeler Technologies отвара нове позиције за плаћену студентску праксу и запослење у Новом Саду i Beogradu.

Сви заинтересовани за рачунарство високих перформанси, њихову примену у индустрији и науци могу послати своју биографију на hiring.belgrade@maxeler.com.

Европска комисија – награда Радар за иновације 2022

Наша установа, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду (УНСПМФ) учествује као пројектни партнер у оквиру Хорајзон пројекта EU H2020 ASCAPE project. ASCAPE није само наведен у каталогу ЕУ Радар за иновације, него је изабран и за ужи списак 10 најбољих иновација током овогодишњег такмичења за награду Радар за иновације, у категорији Кикстартер.

Иновација ASCAPE, Отворена платформа у области здравствене заштите, омогућава прикупљање и чување података у различитим болницама и центрима за примарну заштиту, као и на личним преносивим уређајима, собним сензорима, као и податке о животној средини или друге релевантне податке који се користе за обуку високо прецизних модела машинског учења који могу да пруже персонализована предвиђања о напредовању здравствене заштите појединца, као и препоруке за здравствене интервенције засноване на доказима. Потврђен је у контексту аутоматизованог праћења онколошких пацијената са моделима обученим од стране неких од водећих европских болница и иноватора здравствених услуга. За више информација погледајте https://ascape-project.eu.

ICodeFactory – Microsoft Certification Training

ICodeFactory позиве студенте који полако размишљају о својим првим каријерним корацима, да се пријаве за Microsoft Certification Training.

Као и до сада, у питању је обука у трајању од 2 месеца под менторством Microsoft сертификованих професионалаца, која је овог пута и плаћена и спонзорисана. Овај тренинг је прилика за студенте старијих година, који размишљају о свом запослењу, било да говоримо о радном ангажовању са пуним или делимичним радним временом (уколико неко студира или има друге започете обавезе у плану).