Skip to main content

Бесплатна тренинг школа NanoFacts пројекта

Бесплатна тренинг школа NanoFacts пројекта финансираног од стране Европске Комисије, а која се спроводи у колаборацији са Техничким Универзитетом у Бечу и Тринити Универзитетом у Даблину, одржаће се од 27. јуна до 1. јула у Научно-технолошком парку Универзитета у Новом Саду.

Позив је отворен како за студенте, тако и за заинтересоване запослене на УНС-у.

У оквиру тренинг школе биће организована предавања и радионице на следеће теме:

 • Примена микрофлуидике у прецизној медицини
 • Примена различитих нанотехнологија у лечењу канцера
 • Развој магнетних и оптичких биосензора за мониторинг канцера
 • Развој наноматеријала за циљану терапију канцера
 • Унапређење знања и вештина истраживача у развоју критичког и креативног начина размишљања, као и комуникационих вештина
 • Унапређење знања и вештина истраживача у писању, имплементацији и руковођењу Х2020 пројеката

Више информација и пријава

Гостовање радне групе за Нуклеарну форензику (GICNT)

У среду 11. маја 2022. гости нашег Факултета били су представници радне групе за Нуклеарну форензику, Глобалне иницијативе за борбу против нуклеарног тероризма (GICNT). У оквиру своје посете др Ед ван Зален, CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) програм менаџер у оквиру Холандског института за форензику и др Андре Апостол, истраживач и шеф Националне лабораторије за нуклеарну форензику у Државном институту за физику и нуклеарни инжењеринг у Румунији састали су се са руководством факултета и представницима Катедре за нуклеарну физику, а потом су гости одржали занимљива предавања студентима и запосленима на ПМФ-у на тему CBRN активности и нуклеарне форензике.

GICNT је добровољно међународно партнерство 89 земаља и 6 међународних организација које су посвећене јачању глобалних капацитета за спречавање, откривање и реаговање на нуклеарни тероризам. Република Србија је једна од 89 партнерских нација.

Област нуклеарне форензике се у последњих неколико година интензивно развија у нашој земљи, а с обзиром на то да је нуклеарна форензика поред практичних аспеката и интердисциплинарна научна дисциплина, ПМФ је препознат као добар партнер у имплементацији и развоју нових мерних, аналитичких техника и развоју нових едукативних програма и тренинга.

Др Јована Николов, ванредни професор са Катедре за нуклеарну физику са Департмана за физику, ПМФ као члан Међународне радне групе за нуклеарну форензику (ITWG) и радних група за нуклеарну форензику и детекцију GICNT-а, већ неколико година успешно ради на имплементацији ове области у нашој земљи кроз имплементацију IAEA (Међународна агенција за атомску енергију) пројекта координисаних истраживања у области нуклеарне форензике, организацију различитих тренинга у сарадњи са EC JRC (European Commission Joint Research Centre) и увођењу ове области у наставне програме ПМФ-а.

Међународна конференција SPIG 2022

31. прва Летња школа и Међународни симпозијума физике јонизованих гасова (SPIG 2022) одржава се од понедељка, 05.09. до петка, 09.09.2022. у Српској академији наука и уметности у Београду.

Конференцију ће заједнички организовати Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Физички факултет Универзитета у Београду и Српска академија наука и уметности.

SPIG конференција покрива широк спектар тема од основних студија до примене јонизованих гасова. Главне теме конференције су Атомски колизиони процеси, Интеракција честица и ласерског зрака са чврстим материјама, Нискотемпературне плазме и Опште плазме.

Развој еколошки безбедне методе на бази јонксих течности за испитивање радиолошког састава вода за пиће Војводине

 • Назив пројекта: Развој еколошки безбедне методе на бази јонксих течности за испитивање радиолошког састава вода за пиће Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-2373/2021
 • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Ивана Стојковић (Наташа Тодоровић, ПМФ тим)
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Нови халкогенидни материјали за ефикасно трансформисање и коришћење енергије

 • Назив пројекта: Нови халкогенидни материјали за ефикасно трансформисање и коришћење енергије
 • Ознака пројекта: 142-451-2678/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Факултет техничких наука (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Горан Штрбац
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Истраживање путева атмосферске депозиције аеросола са атмосферским полутантима на територији АП Војводине употребом биомонитора и природних радиоактивних обележивача

 • Назив пројекта: Истраживање путева атмосферске депозиције аеросола са атмосферским полутантима на територији АП Војводине употребом биомонитора и природних радиоактивних обележивача
 • Ознака пројекта: 142-451-2666/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Пољопривредни факултет (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Миодраг Крмар
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Развој нових високо-осетљивих сензора за мониторинг гасних загађења и влажности у Војводини

 • Назив пројекта: Развој нових високо-осетљивих сензора за мониторинг гасних загађења и влажности у Војводини
 • Ознака пројекта: 142-451-2635/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Факултет техничких наука (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Тамара Иветић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Enhancing Long Evolution of Cosmos-inspired Tourist Regional Attraction (ELECTRA)

 • Назив пројекта: Enhancing Long Evolution of Cosmos-inspired Tourist Regional Attraction (ELECTRA)
 • Ознака пројекта: HUSRB/1903/31/0046
 • Институције учеснице у пројекту: Фондација астрономске опсерваторије у Баји и ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Координатор за УНС: Кристина Бикит
 • Руководилац пројекта: Фондација астрономске опсерваторије у Баји
 • Врста пројекта: Interreg IPA CBC HU-SRB
 • Период реализације пројекта: 01.09.2021.-28.02.2023.
 • Интернет адреса пројекта: https://electra-pmf.com

European Student Colloid Conference у јуну у Сегедину

Конференција European Student Colloid Conference одржаће се по 18. пут од 26.-30. јуна 2022. године у Сегедину, Мађарска. Организују је наше колеге из лабораторије проф. Иштвана Силађија, међу којма су и неки наши бивши студенти. Топла препорука за студенте хемије и физике.

Стевицa Ђуровић изабран за професора емеритуса Универзитета у Новом Саду

Сенат Универзитета у Новом Саду, на својој седници одржаваној дана 23. децембра 2021. године изабрао је изабрао је проф. др Стевицу Ђуровића за професора емеритуса Универзитета у Новом Саду.

Клуб професора емеритуса Универзитета у Новом Саду основан је одлуком Савета Универзитета 9. јуна 2016. године, као организован облик удруживања професора емеритуса и учешћа у различитим облицима академског рада.

Клуб је прво универзитетско удружење професора емеритуса у академском простору Србије.