Skip to main content

Летња школа – „Immersive Media for Health and Well-being (ESSIM)“

Обавештавамо вас да су у току пријаве за учешће студената на ЕУГЛОХ Летњој школи „Immersive Media for Health and Well-being (ESSIM)“. Летња школа се организује за студенте виших година основних студија (друга година и више) и за студенте мастер студија, а биће одржана од 19. до 21. јуна 2023. године у онлајн режиму, као и од 3. до 7. јула уживо на Универзитету у Хамбургу. Домаћини Школе су Универзитет у Хамбургу, Универзитет у Порту, Универзитет Париз Сакле, Универзитет у Лунду и Универзитет у Новом Саду.

Регистрација заинтересованих студената отворена је до 12. маја 2023. године.

Школа је намењена студентима рачунарства, рачунарског инжењерства, математике, физике, уметности и мултимедије, који желе да прошире своја дасадашња знања у области свог стручног интересовања. Учешће у онлајн програму Школе отворено је за све студенте универзитета чланица ЕУГЛОХ мреже, док ће по три студента бити одабрано да похађа програм и уживо у Хамбургу током јула 2023. године.

Позив за пријаву објављен је на ЕУГЛОХ страници.

Три „Пупинове награде Матице српске“ за студентске радове урађене на нашем Факултету

„Пупинова награда Матице српске“ установљена је у спомен Михајла Пупина, стипендисте и добротвора Матице српске. Додељује се од 1996. године у интервалу од три године из Фонда Михајла Пупина и средстава Матице српске.

Награда се додељује за дипломске, мастер, магистарске и друге научне радове студената редовних студија у претходном трогодишњем периоду који представљају допринос техничким и природно-математичким дисциплинама којима се бавио овај научник.

Право учествовања имају студенти свих универзитета са српског говорног подручја на основу предлога надлежне катедре, наставно-научног већа или другог одговарајућег органа факултета. Право предлагања имају и чланови оцењивачке комисије. Зa „Пупинову награду Матице српске“ за 2023. годину конкурисало je 18 студeнтских рaдoвa сa унивeрзитeтa у Бeoгрaду, Нишу, Крагујевцу и Нoвoм Сaду.

„Пупинова награда Матице српске“ за 2023. годину додељена је Видаку Раичевићу и Милици Стевановић, студентима докторских студија Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине, као и студенту Департмана за физику Слађану Јелићу.

Дoбитник првe нaгрaдe je Видак Раичевић, истраживач-сарадник, за научни рад „Ferrocenylmethylation of estrone and estradiol: Structure, electrochemistry, and antiproliferative activity of new ferrocene–steroid conjugates“ публикован у часопису Applied Organometallic Chemistry.

Другу награду добио је Слађан Јелић, тренутно асистент-мастер на Факултету техничких наука, за мастер рад одбрањен на нашем Департману за физику под називом „Простирање таласа у вискоеластичном материјалу фракционог Бургерсовог типа“, који је урађен под менторством др Душана Зорице и др Жељке Цвејић.

Трећа нaгрaда припала је Милици Стевановић, истраживачу-приправнику, за мастер рад под називом „Синтеза и in silico тестирање 10-алкокси естранских деривата“. Мастер рад је урађен под менторством др Ивaне Кузминaц.

Стратешко партнерство са Институтом за физику Универзитета у Београду

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду и Институт за физику Универзитета у Београду, Институт од националног значаја за Републику Србију, 24. марта 2023. године потписали су споразум о стратешком партнерству.

Споразум су потписали декан Природно-математичког факултета проф. др Милица Павков-Хрвојевић и директор Института за физику Др Александар Богојевић.

Пракса и могућност запослења у компанији Maxeler Technologies

Maxeler Technologies отвара нове позиције за плаћену студентску праксу и запослење у Новом Саду i Beogradu.

Сви заинтересовани за рачунарство високих перформанси, њихову примену у индустрији и науци могу послати своју биографију на hiring.belgrade@maxeler.com.

Гостовање радне групе за Нуклеарну форензику (GICNT)

У среду 11. маја 2022. гости нашег Факултета били су представници радне групе за Нуклеарну форензику, Глобалне иницијативе за борбу против нуклеарног тероризма (GICNT). У оквиру своје посете др Ед ван Зален, CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) програм менаџер у оквиру Холандског института за форензику и др Андре Апостол, истраживач и шеф Националне лабораторије за нуклеарну форензику у Државном институту за физику и нуклеарни инжењеринг у Румунији састали су се са руководством факултета и представницима Катедре за нуклеарну физику, а потом су гости одржали занимљива предавања студентима и запосленима на ПМФ-у на тему CBRN активности и нуклеарне форензике.

GICNT је добровољно међународно партнерство 89 земаља и 6 међународних организација које су посвећене јачању глобалних капацитета за спречавање, откривање и реаговање на нуклеарни тероризам. Република Србија је једна од 89 партнерских нација.

Област нуклеарне форензике се у последњих неколико година интензивно развија у нашој земљи, а с обзиром на то да је нуклеарна форензика поред практичних аспеката и интердисциплинарна научна дисциплина, ПМФ је препознат као добар партнер у имплементацији и развоју нових мерних, аналитичких техника и развоју нових едукативних програма и тренинга.

Др Јована Николов, ванредни професор са Катедре за нуклеарну физику са Департмана за физику, ПМФ као члан Међународне радне групе за нуклеарну форензику (ITWG) и радних група за нуклеарну форензику и детекцију GICNT-а, већ неколико година успешно ради на имплементацији ове области у нашој земљи кроз имплементацију IAEA (Међународна агенција за атомску енергију) пројекта координисаних истраживања у области нуклеарне форензике, организацију различитих тренинга у сарадњи са EC JRC (European Commission Joint Research Centre) и увођењу ове области у наставне програме ПМФ-а.

Развој еколошки безбедне методе на бази јонксих течности за испитивање радиолошког састава вода за пиће Војводине

 • Назив пројекта: Развој еколошки безбедне методе на бази јонксих течности за испитивање радиолошког састава вода за пиће Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-2373/2021
 • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Ивана Стојковић (Наташа Тодоровић, ПМФ тим)
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Нови халкогенидни материјали за ефикасно трансформисање и коришћење енергије

 • Назив пројекта: Нови халкогенидни материјали за ефикасно трансформисање и коришћење енергије
 • Ознака пројекта: 142-451-2678/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Факултет техничких наука (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Горан Штрбац
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Истраживање путева атмосферске депозиције аеросола са атмосферским полутантима на територији АП Војводине употребом биомонитора и природних радиоактивних обележивача

 • Назив пројекта: Истраживање путева атмосферске депозиције аеросола са атмосферским полутантима на територији АП Војводине употребом биомонитора и природних радиоактивних обележивача
 • Ознака пројекта: 142-451-2666/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Пољопривредни факултет (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Миодраг Крмар
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Развој нових високо-осетљивих сензора за мониторинг гасних загађења и влажности у Војводини

 • Назив пројекта: Развој нових високо-осетљивих сензора за мониторинг гасних загађења и влажности у Војводини
 • Ознака пројекта: 142-451-2635/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Факултет техничких наука (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Тамара Иветић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Enhancing Long Evolution of Cosmos-inspired Tourist Regional Attraction (ELECTRA)

 • Назив пројекта: Enhancing Long Evolution of Cosmos-inspired Tourist Regional Attraction (ELECTRA)
 • Ознака пројекта: HUSRB/1903/31/0046
 • Институције учеснице у пројекту: Фондација астрономске опсерваторије у Баји и ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Координатор за УНС: Кристина Бикит
 • Руководилац пројекта: Фондација астрономске опсерваторије у Баји
 • Врста пројекта: Interreg IPA CBC HU-SRB
 • Период реализације пројекта: 01.09.2021.-28.02.2023.
 • Интернет адреса пројекта: https://electra-pmf.com