Након 18 година откако је на Департману за физику почео са реализацијом студијски програм Основних струковних студија Оптометрија, указала се потреба и осмишљене су студије другог степена Мастер струковне студије Оптометрија у трајању од 2 године (120 ЕСПБ), чија реализација почиње од школске 2024/25. године. Као и основне студије истог назива, и ове мастер студије су једине струковне студије на Природно-математичком факултету у Новом Саду и представљају наставак стручног усавршавања у интердисциплинарној области оптометрије. Физика и медицина међусобно се прожимајући у великом броју предмета, заједно са психологијом, економијом и менаџментом и информатиком чине једну целину која, уз одговарајућу стручну праксу, даје знатно више од основног нивоа образовања. Завршетком ових студија се стиче академско звање Струковни мастер оптометричар.