Skip to main content

Science&Math educational games from preschool to university (SciMaG)

 • Назив пројекта: Science&Math educational games from preschool to university (SciMaG)
 • Ознака пројекта: 2023-1-HR01-KA220-SCH-000165485
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Ријеци, Департман за математику (Хрватск); Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет (Србија); Универзитет Приморска, Педагошки факултет, Копар (Словенија); Центар техничке културе, Ријека (Хрватска); ОШ „Хероја Јанеза Хрибарја“, Стари трг при Ложу (Словенија); Гимназија „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад (Србија); Прва сушачка хрватска гимназија, Ријека (Хрватска); ОШ „Свети Матеј“, Вишково (Хрватска)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Координатор пројекта: Ведрана Микулић (Универзитет у Ријеци, Хрватска)
 • Менаџер пројекта: Милица Соларевић (Департман за географију, туризам и хотелијерство)
 • Врста пројекта: Erasmus+ KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education
 • Период реализације пројекта: 2023.-2026. (1.9.2023.-31.8.2026.)
 • Интернет адреса пројекта: https://inamath.uniri.hr/scimag

Одржана промоција о Еразмус програму и конкурсима за студентске мобилности на ПМФ-у

Канцеларија за међународну сарадњу Природно-математичког факултета је у уторак, 26. септембра 2023. организовала онлајн промоцију Еразмус+ конкурса за студентску размену и стучне праксе.

У току догађаја, студенти ПМФ-а су упознати са Еразмус програмом академске мобилности, са условима актуелних конкурса, са процесом пријаве и критеријумима за рангирање, а такође су чули и искуства Ане Алексов, мастер студенткиње биохемије која је имала прилику да два пута учествује на студентској размени – у Напуљу и Љубљани.

Студенти који нису били у могућности да присуствују догађају могу да преузму одржану презентацију, као и да погледају снимак презентације:

New technologies based on natural materials for the treatment and reuse of waste water (RETREAT)

 • Назив пројекта: New technologies based on natural materials for the treatment and reuse of waste water (RETREAT)
 • Ознака пројекта: H39J21005790008
 • Институције учеснице у пројекту: Governing Body for waste and water resources of Basilicata region (EGRIB) (Italy); University of Basilicata, Department of Sciences (UB), Italy; Municipality of Potenza (CdP), Italy; Region of Ionian Islands (RII), Greece; University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj (USAMV), Romania; City hall Capusu Mare (CCM), Romania; ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Драгана Таминџија
 • Врста пројекта: Basilicata 2014-2020 ERDF Regional Operational Programme (OP)
 • Период реализације пројекта: 2021.-2023.

SMART Tourism Skills Initiative (SMARTOUR)

 • Назив пројекта: SMART Tourism Skills Initiative (SMARTOUR)
 • Ознака пројекта: KA204-DE7CC81D
 • Институције учеснице у пројекту: E-CODE (Словачка), Zavod Novi turizem (Словенија), Szkola Glowna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (Пољска), European Wilderness Society, Verein zum Schutz der Europaischen Wildnis (Аустрија), Универзитет у Новом Саду (Србија), Регионална развојна агенција са центром за пословну подршку за мала и предузећа средње величине (Бугарска), Универзитет „Матеј Бел“ у Банској Бистрици (Словачка)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: E-CODE (Словачка)
 • Врста пројекта: КА204 – Стратешко партнерство за образовање одраслих
 • Период реализације пројекта: 14.12.2020. – 13.03.2023.
 • Интернет адреса пројекта: smartour.e-code.sk

Mainstreaming Environmental Communication through Online Learning and Virtual Mobility (Comm-On Environment)

 • Назив пројекта: Mainstreaming Environmental Communication through Online Learning and Virtual Mobility (Comm-On Environment)
 • Ознака пројекта: KA220-HED-92DDFBD4
 • Институције учеснице у пројекту: Институт за комуникацијске студије (Северна Македонија), Свеучилиште у Загребу (Хрватска), Универзитет у Новом Саду (Србија), Универзитет у Тирани (Албанија), Универзитет у Сарајеву (Босна и Херцеговина)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Координатор за УНС: Душанка Цвијановић
 • Руководилац пројекта: Институт за комуникацијске студије (Северна Македонија)
 • Врста пројекта: KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education
 • Период реализације пројекта: 1. децембар 2021. – 1. април 2024.
 • Интернет адреса пројекта: unitir.edu.al/eng/mainstreaming-environmental-communication-through-online-learning-and-virtual-mobility-comm-on-environment

Mentor Training (MenTra)

 • Назив пројекта: Mentor Training (MenTra)
 • Ознака пројекта: 2020-1-SK01-KA201-078250
 • Институције учеснице у пројекту: UNIVERZITA KONSTANTINA FILOZOFA VNITRE, Словачка (Носилац); Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Србија; Univerzita J. Selyeho, Словачка; OSTRAVSKA UNIVERZITA, Чешка; VYSOKA SKOLA EKONOMICKA V PRAZE, Чешка; ESZTERHAZY KAROLY EGYETEM, Мађарска
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Zdenka Gadusova (Департман за енглеске и америчке студије, UNIVERZITA KONSTANTINA FILOZOFA VNITRE; zgadusova@ukf.sk)
 • Менаџер пројекта: Бранка Радуловић (Департман за физику)
 • Врста пројекта: Erasmus+ Call 2020 Round 1 KA2 – Сарадња у пољу иновација и размене добре праксе, KA201 – Стратешко партнерство за школско образовање; Form ID: KA201-F1BF2DD3
 • Период реализације пројекта: 2020.-2023. (1. септембар 2020. – 28. фебруар 2023.)
 • Интернет адреса пројекта: www.mentra.ukf.sk/rs

An interdisciplinary approach to mathematical education (InAMath)

 • Назив пројекта: An interdisciplinary approach to mathematical education (InAMath)
 • Ознака пројекта: 2020-1-HR01-KA201-077816
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Ријеци, Департман за математику, Хрватска; Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Србија; Универзитет у Мостару, Педагошки факултет, БИХ; Универзитет Приморска, Педагошки факултет, Словенија; Основна школа “Никола Тесла”, Ријека, Хрватска; Центар техничке културе, Ријека, Хрватска; Основна школа “Хероја Јанеза Хрибарја”, Стари трг при Ложу, Словенија
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Ведрана Микулић (Универзитет у Ријеци, Хрватска)
 • Менаџер пројекта: Марија Лесјак (Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине)
 • Врста пројекта: EAC/A02/2019 Erasmus+ Programme2019/C 373/06 – KA201 Стратешко партнерство за школско образовање: сарадња за иновације и размену добре праксе
 • Период реализације пројекта: 2020-2023. (1.9.2020.–28.2.2023.)
 • Интернет адреса пројекта: inamath.uniri.hr

Развој образовања у вези са утицајем актуелних климатских промена на ловни туризам (HUNTOUR)

 • Назив пројекта: Развој образовања у вези са утицајем актуелних климатских промена на ловни туризам (HUNTOUR)
 • Ознака пројекта: KA203-4DF65F81
 • Институције учеснице у пројекту: Ceska Zemedelska Univerzita v Praze, Чешка; УНС, ПМФ (Србија); Helsingin Yliopisto (Финска); Nemzeti Agrarkutatasi Es Innovacios Kozpont (Мађарска)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Милосава Матејевић (Департман за географију, туризам и хотелијерство)
 • Врста пројекта: Еразмус+ КА 203 – Стратешко партнерство за високо образовање
 • Период реализације пројекта: септембар 2020. – август 2023.
 • Интернет адреса пројекта: huntour.czu.cz/en

Одржан Еразмус+ инфо дан дан за студенте и запослене ПМФ-а

На Природно-математичком факултету је у понедељак, 9. марта, одржан Еразмус + инфо дан за студенте и запослене ПМФ-а. Тим поводом, студентима и запосленима су детаљније представљене информације у вези са у том периоду актуелним ЕРАЗМУС + KА 103 KОНKУРСОМ.

Learning through Interdisciplinary Field Education (LIFEdu)

 • Назив пројекта: Learning through Interdisciplinary Field Education (LIFEdu)
 • Ознака пројекта: 2019-1-CZ01-KA203-061379
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Универзитет Палацког (Оломоуц) и Универзитет у Марибору
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Petr Šimáček (Оломоуц) – координатор пројекта, Смиљана Ђукичин Вучковић – локални координатор
 • Врста пројекта: Еразмус+ стратешко партнерство
 • Период реализације пројекта: 01.09.2019.-31.08.2022.