Skip to main content

Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences (TeComp)

 • Назив пројекта: Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences (TeComp)
 • Ознака пројекта: 598434-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Нишу и Универзитет у Новом Саду
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Андреја Тепавчевић
 • Врста пројекта: Еразмус KA2
 • Период реализације пројекта: 2018.-2021.
 • Интернет адреса пројекта: www.tecomp.ni.ac.rs

Дигитализација и култура за нове генерације / Digitisation and Culture for new generations (DiCultYouth)

 • Назив пројекта: Дигитализација и култура за нове генерације / Digitisation and Culture for new generations (DiCultYouth)
 • Ознака пројекта: 2018-2-CY02-KA205-001362
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), LTD-CARDET, Novel Group, Four Elements, Sarajevo Meetings of Cultures
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Мирослав Вујичић
 • Врста пројекта: Еразмус KA2
 • Период реализације пројекта: 2018.-2020.
 • Интернет адреса пројекта: dicultyouth.eu/sr

Одржана презентација о Еразмус+ програму академске мобилности на ПМФ-у

Представници Канцеларије за међународну сарадњу Природно-математичког факултета су у среду, 17.10.2018. године, одржали презентацију највећег ЕУ програма академске мобилности Еразмус+ и том приликом информисали студенте о изванредним могућностима стипендиране мобилности на свим нивоима студија. Презентација је била изузетно посећена и интерактивна, пружајући студентима могућност отвореног саветовања.

Студенти су сазнали више о стипендираној студентској мобилности коју омогућава Еразмус+ програм, затим о актуелним конкурсима, процесу пријаве на конкурс, критеријумима за евалуацију итд. Добили су и све друге корисне смернице и савете који се тичу самог боравка у иностранству.

Такође, имали су могућност да сазнају више и о Еразмус Студентској Мрежи (ESN) о којој је говорио председник ESN огранка за Нови Сад – Максим Карановић, редован студент ПМФ-а.

Канцеларија за међународну сарадњу ће у току текућег семестра организовати низ презентација студентских размена и Еразмус+ програма. Догађаји ће бити унапред најављени и промовисани.

Добродошли сте и на консултације у Канцеларију за међународну сарадњу, које се одржавају сваког радног дана од 9-10 часова (Деканат, приземље, канцеларија бр. 6).

Одржана презентација о Еразмус+ програму академске мобилности на ПМФ-у

Представници Канцеларије за међународну сарадњу Природно-математичког факултета су 27.02.2018. године одржали презентацију највећег ЕУ програма академске мобилности Еразмус+ и том приликом информисали студенте о изванредним могућностима стипендиране мобилности на свим нивоима студија. Презентација је била изузетно посећена и интерактивна, пружајући студетима могућност отвореног саветовања.

Студенти су сазнали више о стипендираној студентској мобилности коју омогућава Еразмус+ програм, затим о актуелним конкурсима, процесу пријаве на конкурс, критеријумима за евалуацију итд. Добили су и све друге корисне смернице и савете који се тичу самог боравка у иностранству.

Такође, имали су могућност да сазнају више и о Еразмус Студентској Мрежи (ESN) о којој је говорио председник ESN огранка за Нови Сад – Максим Карановић, редован студент ПМФ-а.

Развој наставних планова и програма у областима репродуктивне биологије/асистираних репродуктивних технологија и регенеративне медицине у Србији / Curricula Development in the Fields of Reproductive Biology/Assisted Reproductive Technologies and Regenerative Medicine in Serbia (ART-REM)

 • Назив пројекта: Развој наставних планова и програма у областима репродуктивне биологије/асистираних репродуктивних технологија и регенеративне медицине у Србији / Curricula Development in the Fields of Reproductive Biology/Assisted Reproductive Technologies and Regenerative Medicine in Serbia (ART-REM)
 • Ознака пројекта: 586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Београду, Универзитет у Крагујевцу, Sofia University Kliment Ohridski (Bulgaria), University of Ljubljana (Slovenia), University of Newcastle (England), Специјална Гинеколошка болница Ферона (Србија), Центар за сточарство, репродукцију и вештачко осемењавање „Велика Плана“, Велика Плана (Србија) и Centеr for reproductive biology and medicine „ReproBioMed“, Sofia (Bulgaria)
 • Статус у пројекту: координатор у име УНС-а, ПМФ заједно са Медицинским факултетом
 • Руководилац пројекта: Александра Трнинић Пјевић (Медицински факултет), Небојша Андрић (ПМФ)
 • Врста пројекта: Еразмус+ КА2
 • Период реализације пројекта: 2017.-2021.
 • Интернет адреса пројекта: artrem.pmf.uns.ac.rs

Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism (CULTURWB)

 • Назив пројекта: Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism (CULTURWB)
 • Ознака пројекта: 574193-EPP-1-2016-RS-EPPKA2-CBHE-JP
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Новом Саду и 12 институција
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Татјана Пивац
 • Врста пројекта: Еразмус KA2
 • Период реализације пројекта: 2016.-2020.
 • Интернет адреса пројекта: culturwb.pmf.uns.ac.rs

ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education (NetChem)

 • Назив пројекта: ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education (NetChem)
 • Ознака пројекта: 573885-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Нишу, Универзитет у Новом Саду и још 7 институција
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Ивана Иванчев Тумбас
 • Врста пројекта: Еразмус KA2
 • Период реализације пројекта: 2016.-2020.
 • Интернет адреса пројекта: www.netchem.ac.rs