Skip to main content

Learning through Interdisciplinary Field Education (LIFEdu)

 • Назив пројекта: Learning through Interdisciplinary Field Education (LIFEdu)
 • Ознака пројекта: 2019-1-CZ01-KA203-061379
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Универзитет Палацког (Оломоуц) и Универзитет у Марибору
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Petr Šimáček (Оломоуц) – координатор пројекта, Смиљана Ђукичин Вучковић – локални координатор
 • Врста пројекта: Еразмус+ стратешко партнерство
 • Период реализације пројекта: 01.09.2019.-31.08.2022.

Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs (ECOBIAS)

 • Назив пројекта: Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs (ECOBIAS)
 • Ознака пројекта: 609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Нишу, Свеучилиште у Загребу, Universität Duisburg-Essen, Универзитет Доња Горица (Подгорица), Свеучилиште у Мостару, Интернационални универзитет у Травнику, Јавна установа универзитет у Тузли, Универзитет у Сарајеву, Универзитет у Бањој Луци, Универзитет у Источном Сарајеву
 • Статус у пројекту: координатор
 • Руководилац пројекта: Снежана Радуловић
 • Врста пројекта: Erasmus+ KA2 Capacity Building in Higher Education
 • Период реализације пројекта: 15.01.2020.-14.01.2023.

Interdisciplinary short cycle programs in public policy making and analysis (PPMA)

 • Назив пројекта: Interdisciplinary short cycle programs in public policy making and analysis (PPMA)
 • Ознака пројекта: 598596-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Београду, Универзитет у Нишу, Краљица Мери Универзитет у Лондону, Универзитет Paris Est Creteil, Универзитет у Лајдену, Републички секретаријат за јавне политике Владе Републике Србије, Фондација за развој економске науке, Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије, SeConS група за развојну иницијативу, La 27E REGION (Француска), Стална конференција градова и општина
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Јасна Атанасијевић
 • Врста пројекта: Еразмус KA2
 • Период реализације пројекта: 2018.-2021.
 • Интернет адреса пројекта: ppma.pmf.uns.ac.rs, policy-club.pmf.uns.ac.rs

Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences (TeComp)

 • Назив пројекта: Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences (TeComp)
 • Ознака пројекта: 598434-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Нишу и Универзитет у Новом Саду
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Андреја Тепавчевић
 • Врста пројекта: Еразмус KA2
 • Период реализације пројекта: 2018.-2021.
 • Интернет адреса пројекта: www.tecomp.ni.ac.rs

Дигитализација и култура за нове генерације / Digitisation and Culture for new generations (DiCultYouth)

 • Назив пројекта: Дигитализација и култура за нове генерације / Digitisation and Culture for new generations (DiCultYouth)
 • Ознака пројекта: 2018-2-CY02-KA205-001362
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), LTD-CARDET, Novel Group, Four Elements, Sarajevo Meetings of Cultures
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Мирослав Вујичић
 • Врста пројекта: Еразмус KA2
 • Период реализације пројекта: 2018.-2020.
 • Интернет адреса пројекта: dicultyouth.eu/sr

Одржана презентација о Еразмус+ програму академске мобилности на ПМФ-у

Представници Канцеларије за међународну сарадњу Природно-математичког факултета су у среду, 17.10.2018. године, одржали презентацију највећег ЕУ програма академске мобилности Еразмус+ и том приликом информисали студенте о изванредним могућностима стипендиране мобилности на свим нивоима студија. Презентација је била изузетно посећена и интерактивна, пружајући студентима могућност отвореног саветовања.

Студенти су сазнали више о стипендираној студентској мобилности коју омогућава Еразмус+ програм, затим о актуелним конкурсима, процесу пријаве на конкурс, критеријумима за евалуацију итд. Добили су и све друге корисне смернице и савете који се тичу самог боравка у иностранству.

Такође, имали су могућност да сазнају више и о Еразмус Студентској Мрежи (ESN) о којој је говорио председник ESN огранка за Нови Сад – Максим Карановић, редован студент ПМФ-а.

Канцеларија за међународну сарадњу ће у току текућег семестра организовати низ презентација студентских размена и Еразмус+ програма. Догађаји ће бити унапред најављени и промовисани.

Добродошли сте и на консултације у Канцеларију за међународну сарадњу, које се одржавају сваког радног дана од 9-10 часова (Деканат, приземље, канцеларија бр. 6).

Одржана презентација о Еразмус+ програму академске мобилности на ПМФ-у

Представници Канцеларије за међународну сарадњу Природно-математичког факултета су 27.02.2018. године одржали презентацију највећег ЕУ програма академске мобилности Еразмус+ и том приликом информисали студенте о изванредним могућностима стипендиране мобилности на свим нивоима студија. Презентација је била изузетно посећена и интерактивна, пружајући студетима могућност отвореног саветовања.

Студенти су сазнали више о стипендираној студентској мобилности коју омогућава Еразмус+ програм, затим о актуелним конкурсима, процесу пријаве на конкурс, критеријумима за евалуацију итд. Добили су и све друге корисне смернице и савете који се тичу самог боравка у иностранству.

Такође, имали су могућност да сазнају више и о Еразмус Студентској Мрежи (ESN) о којој је говорио председник ESN огранка за Нови Сад – Максим Карановић, редован студент ПМФ-а.

Развој наставних планова и програма у областима репродуктивне биологије/асистираних репродуктивних технологија и регенеративне медицине у Србији / Curricula Development in the Fields of Reproductive Biology/Assisted Reproductive Technologies and Regenerative Medicine in Serbia (ART-REM)

 • Назив пројекта: Развој наставних планова и програма у областима репродуктивне биологије/асистираних репродуктивних технологија и регенеративне медицине у Србији / Curricula Development in the Fields of Reproductive Biology/Assisted Reproductive Technologies and Regenerative Medicine in Serbia (ART-REM)
 • Ознака пројекта: 586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Београду, Универзитет у Крагујевцу, Sofia University Kliment Ohridski (Bulgaria), University of Ljubljana (Slovenia), University of Newcastle (England), Специјална Гинеколошка болница Ферона (Србија), Центар за сточарство, репродукцију и вештачко осемењавање „Велика Плана“, Велика Плана (Србија) и Centеr for reproductive biology and medicine „ReproBioMed“, Sofia (Bulgaria)
 • Статус у пројекту: координатор у име УНС-а, ПМФ заједно са Медицинским факултетом
 • Руководилац пројекта: Александра Трнинић Пјевић (Медицински факултет), Небојша Андрић (ПМФ)
 • Врста пројекта: Еразмус+ КА2
 • Период реализације пројекта: 2017.-2021.
 • Интернет адреса пројекта: artrem.pmf.uns.ac.rs

Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism (CULTURWB)

 • Назив пројекта: Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism (CULTURWB)
 • Ознака пројекта: 574193-EPP-1-2016-RS-EPPKA2-CBHE-JP
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Новом Саду и 12 институција
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Татјана Пивац
 • Врста пројекта: Еразмус KA2
 • Период реализације пројекта: 2016.-2020.
 • Интернет адреса пројекта: culturwb.pmf.uns.ac.rs

ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education (NetChem)

 • Назив пројекта: ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education (NetChem)
 • Ознака пројекта: 573885-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Нишу, Универзитет у Новом Саду и још 7 институција
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Ивана Иванчев Тумбас
 • Врста пројекта: Еразмус KA2
 • Период реализације пројекта: 2016.-2020.
 • Интернет адреса пројекта: www.netchem.ac.rs