Skip to main content

Развој стероидних деривата од потенцијалног биомедицинског значаја

 • Назив пројекта: Развој стероидних деривата од потенцијалног биомедицинског значаја
 • Ознака пројекта: 142-451-2309/2021-01
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Ивана Кузминац
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Органска хемија у струци и науци (ДОХ)

 • Назив пројекта: Органска хемија у струци и науци (ДОХ)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Андреа Николић
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност “Развој високог образовања”
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Mathematical models of SARS-CoV-2 epidemic transmission dynamics: risk assessment, prediction and control

 • Назив пројекта: Mathematical models of SARS-CoV-2 epidemic transmission dynamics: risk assessment, prediction and control
 • Ознака пројекта: 142-451-2327/2021-01/01
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: координатор
 • Руководилац пројекта: Дора Селеши (Департман за математику и информатику)
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: јул 2021. – јул 2022.

Промоција природног и културног наслеђа за развој одрживог туризма у заштићеним подручјима (PRONACUL)

 • Назив пројекта: Промоција природног и културног наслеђа за развој одрживог туризма у заштићеним подручјима (PRONACUL)
 • Ознака пројекта: 842
 • Институције учеснице у пројекту: Регионална развојна агенција Засавје, LAG EASTERN VENICE (Италија), Туристичка заједница града Ријеке (Хрватска), ILIA CHAMBER (Грчка), Регион Јонских острва (Грчка), Удружење за подузетништво и посао LiNK (Босна и Херцеговина), ПМФ (Нови Сад), Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Требиња (Босна и Херцеговина), Туристичка заједница Загребачке жупаније (Хрватска), Општина Рашка (Србија), Округ Болоња (Италија), Центар за промоцију предузетништва Piran Ltd (Словенија), Културни центар Загорје на Сави (Словенија), Јавна институција “Парк природе Жумберак – Самоборско горје” (Хрватска)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Јасмина Ђорђевић
 • Врста пројекта: Interreg V-B Adriatic-Ionian programme – ADRION
 • Период реализације пројекта: 2020.-2022.
 • Интернет адреса пројекта: https://pronacul.adrioninterreg.eu

European Research Network on Signal Transduction

 • Назив пројекта: European Research Network on Signal Transduction
 • Ознака пројекта: CA18133
 • Институције учеснице у пројекту: Хелмхолц институт (Берлин) и ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Силвана Андрић
 • Врста пројекта: COST акција
 • Период реализације пројекта: 2019.-2022.

Bioinformatic Approach to Dairy Cattle Breeding Using Genomic Selection (BioITGenoSelect)

 • Назив пројекта: Bioinformatic Approach to Dairy Cattle Breeding Using Genomic Selection (BioITGenoSelect)
 • Ознака пројекта: 6066512
 • Институције учеснице у пројекту: Пољопривредни факултет (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад) и Факултет техничких наука (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Љуба Штрбац (Дони Працнер)
 • Врста пројекта: Фонд за науку – ПРОМИС
 • Период реализације пројекта: 2020.-2022.

Development of Climate Smart Forestry (CSF) concept in the Republic of Serbia through mycorrhizal modulation of polyamine metabolism in pedunculate oak (Quercus robur L.) trees (MYCOCLIMART)

 • Назив пројекта: Development of Climate Smart Forestry (CSF) concept in the Republic of Serbia through mycorrhizal modulation of polyamine metabolism in pedunculate oak (Quercus robur L.) trees (MYCOCLIMART)
 • Ознака пројекта: 6066613
 • Институције учеснице у пројекту: Пољопривредни факултет (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Марко Кеберт (Елеонора Чапеља)
 • Врста пројекта: Фонд за науку – ПРОМИС
 • Период реализације пројекта: 2020.-2022.

Impact of the COVID-19 Pandemic on the Sustainability of the Smart Tourism Destinations

 • Назив пројекта: Impact of the COVID-19 Pandemic on the Sustainability of the Smart Tourism Destinations
 • Ознака пројекта: ZIP-UNIRI-116-1-20
 • Институције учеснице у пројекту: Факултет за менаџмент у туризму и угоститељству, Опатија (Универзитет у Ријеци, Република Хрватска); ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Александра Драгин (Департман за географију, туризам и хотелијерство; имејл: sadragin@gmail.com)
 • Врста пројекта: ZIP UNIRI
 • Период реализације пројекта: октобар 2020. – октобар 2022.

Производ биљног порекла за ерадикацију биофилма патогених бактерија

 • Назив пројекта: Производ биљног порекла за ерадикацију биофилма патогених бактерија
 • Ознака пројекта: 5837
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Верица Алексић Сабо
 • Врста пројекта: Фонд за иновације – Доказ концепта
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Графови у простору: мапирање графова за машинско учење на комплексним подацима (GRASP)

 • Назив пројекта: Графови у простору: мапирање графова за машинско учење на комплексним подацима (GRASP)
 • Ознака пројекта: 6518241
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Милош Радовановић
 • Врста пројекта: Фонд за науку – Програм за развој пројеката из области вештачке интелигенције (Подпрограм: Основна истраживања (ПРВИ_О), Област истраживања: Машинско учење)
 • Период реализације пројекта: 2020.-2022.