Skip to main content

Нутритивни, сензорни и гастрономски потенцијал инванзивне врсте рака Faxonius limosus у функцији одрживог развоја угоститељско туристичког сектора АП Војводине

 • Назив пројекта: Нутритивни, сензорни и гастрономски потенцијал инванзивне врсте рака Faxonius limosus у функцији одрживог развоја угоститељско туристичког сектора АП Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-2299/2021
 • Институције учеснице у пројекту: Научни институт за прехрамбене технологије (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Јасмина Лазаревић (Маја Бањац, ПМФ тим)
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Развој еколошки безбедне методе на бази јонксих течности за испитивање радиолошког састава вода за пиће Војводине

 • Назив пројекта: Развој еколошки безбедне методе на бази јонксих течности за испитивање радиолошког састава вода за пиће Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-2373/2021
 • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Ивана Стојковић (Наташа Тодоровић, ПМФ тим)
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Имплементација технолошких процеса прераде бобичастог воћа у циљу добијања нових производа за повећане потребе тржишта

 • Назив пројекта: Имплементација технолошких процеса прераде бобичастог воћа у циљу добијања нових производа за повећане потребе тржишта
 • Ознака пројекта: 142-451-2418/2021
 • Институције учеснице у пројекту: Технолошки факултет (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Марија Радојковић (Ивана Беара, ПМФ тим)
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Идентификација социо-демографских специфичности и нових проблема инклузије Ромске популације у процесу образовања током пандемије COVID-19

 • Назив пројекта: Идентификација социо-демографских специфичности и нових проблема инклузије Ромске популације у процесу образовања током пандемије COVID-19
 • Ознака пројекта: 142-451-2350/2021-01
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Анђелија Ивков Џигурски
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Утицај пандемије вируса Ковид 19 на геопростор Војводине – стање, последице и могућа решења

 • Назив пројекта: Утицај пандемије вируса Ковид 19 на геопростор Војводине – стање, последице и могућа решења
 • Ознака пројекта: 142-451-2290/2021-01
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Тамара Лукић
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Развој in vitro модела за испитивање анти- коронавирусне активности у лабораторијама на подручју Војводине

 • Назив пројекта: Развој in vitro модела за испитивање анти-коронавирусне активности у лабораторијама на подручју Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-2372/2021-01
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Петар Кнежевић
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Изградња миколошких капацитета за одрживо управљање ресурсима: Фунгаријум и колекција култура

 • Назив пројекта: Изградња миколошких капацитета за одрживо управљање ресурсима: Фунгаријум и колекција култура
 • Ознака пројекта: 142-451-2348/2021-01
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Маја Караман
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Унапређење предмета Вероватноће и статистике на основним академским студијама ИНФорматике (УВИС ИНФ)

 • Назив пројекта: Унапређење предмета Вероватноће и статистике на основним академским студијама ИНФорматике (УВИС ИНФ)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Милош Стојаковић
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност „Развој високог образовања“
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Имплементација дигиталних компетенција и даље усавршавање наставника географије кроз наставну праксу (ГеоДигиПракт)

 • Назив пројекта: Имплементација дигиталних компетенција и даље усавршавање наставника географије кроз наставну праксу (ГеоДигиПракт)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Љубица Ивановић Бибић
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност „Развој високог образовања“
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Проширена и виртуелна реалност у настави хемије, биохемије и заштите животне средине (ВИРТУХЕМ)

 • Назив пројекта: Проширена и виртуелна реалност у настави хемије, биохемије и заштите животне средине (ВИРТУХЕМ)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Татјана Ђаковић Секулић
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност „Развој високог образовања“
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.