• Назив пројекта: Нутритивни, сензорни и гастрономски потенцијал инванзивне врсте рака Faxonius limosus у функцији одрживог развоја угоститељско туристичког сектора АП Војводине
  • Ознака пројекта: 142-451-2299/2021
  • Институције учеснице у пројекту: Научни институт за прехрамбене технологије (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Јасмина Лазаревић (Маја Бањац, ПМФ тим)
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2022.