Skip to main content

Игре и алгоритми на графовима са применама у IoT мрежама великих скала

 • Назив пројекта: Игре и алгоритми на графовима са применама у IoT мрежама великих скала
 • Ознака пројекта: 142-451-3227/2020
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Милош Стојаковић
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Утицај локалних пољопривредника на изградњу идентитета угоститељско-туристичког производа Војводине

 • Назив пројекта: Утицај локалних пољопривредника на изградњу идентитета угоститељско-туристичког производа Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-3172/2020
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Светлана Вукосав
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Исчезле и постојеће синагоге као сећање и репрезент јеврејске културе у Војводини

 • Назив пројекта: Исчезле и постојеће синагоге као сећање и репрезент јеврејске културе у Војводини
 • Ознака пројекта: 142-451-3211/2020
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Филозофски факултет (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Растислав Стојсављевић
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Резерват биосфере “Бачко Подунавље”: Истраживање и праћење утицаја климатских промена на природне вредности и одрживи развој заједница локалног становништва

 • Назив пројекта: Резерват биосфере “Бачко Подунавље”: Истраживање и праћење утицаја климатских промена на природне вредности и одрживи развој заједница локалног становништва
 • Ознака пројекта: 142-451-3143/2020
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Драган Милошевић
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Локална жита у функцији развоја гастро-туристичке понуде Војводине

 • Назив пројекта: Локална жита у функцији развоја гастро-туристичке понуде Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-3203/2020
 • Институције учеснице у пројекту: Научни институт за прехрамбене технологије (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Миона Беловић (Весна Вујасиновић)
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Развој персонализованих анатомских уложака са сензорским системом за помоћ у рехабилитацији пацијената

 • Назив пројекта: Развој персонализованих анатомских уложака са сензорским системом за помоћ у рехабилитацији пацијената
 • Ознака пројекта: 142-451-3261/2020
 • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад), Медицински факултет (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад) и Технички факултет “Михајло Пупин” (Зрењанин)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Дејан Моврин (Диандра Пинтаћ)
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Уклањање синтетичких боја у присуству микропластике при унапређеном третману отпадних вода

 • Назив пројекта: Уклањање синтетичких боја у присуству микропластике при унапређеном третману отпадних вода
 • Ознака пројекта: 142-451-3186/2020
 • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Миљана Прица (Јасмина Агбаба)
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Испитивање присуства одабраних УВ филтера из козметичких препарата у базенским водама на територији АП Војводине

 • Назив пројекта: Испитивање присуства одабраних УВ филтера из козметичких препарата у базенским водама на територији АП Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-3167/2020
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Снежана Паповић
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Функционални производи од војвођанских тартуфа – биохемијски потенцијал, хемијски састав и сензорне особине састојака као основа нових рецептура

 • Назив пројекта: Функционални производи од војвођанских тартуфа – биохемијски потенцијал, хемијски састав и сензорне особине састојака као основа нових рецептура
 • Ознака пројекта: 142-451-3112/2020
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Медицински факултет (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Ивана Беара
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Утврђивање присуства ентеричних вируса анималног и хуманог порекла и SARS-COV-2 вируса у површинским и отпадним водама на подручју Војводине – пилот пројекат

 • Назив пројекта: Утврђивање присуства ентеричних вируса анималног и хуманог порекла и SARS-COV-2 вируса у површинским и отпадним водама на подручју Војводине – пилот пројекат
 • Ознака пројекта: 142-451-3200/2020
 • Институције учеснице у пројекту: Научни институт за ветеринарство (Нови Сад), Медицински факултет (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Госпава Лазић (Петар Кнежевић)
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.