• Назив пројекта: Истраживање искоришћења ресурса широког спектра као потенцијал за сарадњу академије и (софтверске) индустрије у АПВ
  • Ознака пројекта: 142-451-2036/2022
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Зоран Будимац
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2022.-2023.