Најновије вести о студијама

Департман за биологију и екологију

Мастер студије:

Докторске студије:

 • Доктор наука-биолошке науке – прелиминарна ранг листа
 • Доктор наука-еколошке науке – прелиминарна ранг листа

Департман за географију, туризам и хотелијерство

Департман за математику и информатику

Мастер студије:

 • Mатематика – прелиминарна ранг листа
 • Примењена математика – прелиминарна ранг листа
 • Примењена математика – наука о подацима – прелиминарна ранг листа
 • Рачунарске науке – прелиминарна ранг листа
 • Информационе технологије – прелиминарна ранг листа
 • Вештачка интелигенција – прелиминарна ранг листа

Докторске студије:

 • Математика – прелиминарна ранг листа
 • Информатика – прелиминарна ранг листа
 • Докторска школа математике – прелиминарна ранг листа

Департман за физику

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Мастер студије:

 • Мастер студије хемије – прелиминарна ранг листа
 • Мастер студије биохемије – прелиминарна ранг листа
 • Мастер студије заштите животне средине – прелиминарна ранг листа

Докторске студије:

 • Докторске студије биохемије – кпрелиминарна ранг листа
 • Докторске студије заштите животне средине – прелиминарна ранг листа

Методика

Докторске студије:

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Данке Цураковић под насловом „Родна равноправност у туристичкој привреди Србије“ одржати 30. септембра 2022. године, са почетком у 12 часова у Сали 2/II  на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департману географију, туризам и хотелијерство, Трг Доситеја Обрадовића 3.

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата  Марине Ковачевић под насловом „Рачунарско моделовање структуре функционализованих наночестица као носача антитуморских лекова у физиолошкој средини“ одржати 29. септембра 2022. године, са почетком у 14 часова у Учионици 1 на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департману  за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Трг Доситеја Обрадовића 3.

Студенти Универзитета у Новом Саду Природно-математичког факултета који заврше студије до 31. октобра 2022. године биће ослобођени трошкова уписа наредне школске  2022/2023. године.