Најновије вести о студијама

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Саше Пешића под насловом “Напредна (Edge computing) софтверска архитектура за управљање ресурсима и унутрашње позиционирање” (“An advanced resource management and indoor positioning edge computing architecture”) одржати 29. априла 2021. године, са почетком у 16 часова у Рачунарском центру 2, II спрат Департмана за математику и информатику, Природно-математичког факулета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 4.

Превенција болести представља скуп свих активности које се спроводе како би се на време спречила појава болести, рано открила предиспозиција за неко обољење и на време применило одговарајуће лечење. У најбитније активности спадају СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ који се организују за студенте Универзитета у Новом Саду, баш ради превенције болести, како би се уз помоћ разних клиничких прегледа на време препознали рани знаци и симптоми обољења и благовремено применила адекватна терапија.

Систематски прегледи подразумевају редовно контролисање здравственог стања, једном у две године, најмање.

Значај систематског прегледа је јако велики јер се неким рутинским анализама и једноставним прегледима могу открити предиспозиције и ризици за тешке болести. Добро је познато да су карцином дебелог црева и дојке све чешћа појава у нашем друштву, код све млађе популације.

Студенти I и III године би требало да оду на редован превентивни систематски преглед у Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад према следећем распореду:

Напомене:

  • Студенти из Републике Српске и Црне Горе треба да имају Образац ИНО 1 (у замену за здравствену књижицу), у супротном се систематски преглед наплаћује 1.500,00 динара. Исту цену плаћају и студенти који немају оверену здравствену књижицу.
  • Студенти старији од 26 година нису у обавези да обаве систематски преглед.
  • Студенти I године који нису обавили систематски у наведеним терминима могу то учинити у периоду од 21. до 25. јуна 2021. године.
  • Студенти III године који нису обавили систематски у наведеним терминима могу то учинити у периоду од маја до септембра 2021. године.

У сарадњи Студентског парламента и Савеза студената Природно-математичког факултета, а уз подршку свих департмана, 28. марта 2021. године одржан је пробни пријемни испит намењен матурантима средњих школа у Србији и региону.

Максималан број поена који се могао освојити на пробном пријемном испиту је 60. Следе резултати по департманима:

Download the PDF file .

Збирка задатака за припремање пријемног испита из хемије може се купити у Скриптарници Факултета. Скриптарница се налази у приземљу Плаве зграде у холу, Трг Доситеја обрадовића 3. Радно време је од 10-14 часова.

Збирку можете поручити и путем телефона 021/485-2882 или имејл адресе skriptarnica@pmf.uns.ac.rs. Треба послати контакт податке, потом се добије предрачун, а након уплате се књига шаље поштом.