Најновије вести о студијама

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Алавук Ђорђа под насловом „Утицај услужног лидерства са аспекта перформанси запослених на пословне исходе хотелских предузећа Републике Србије“ одржати 14. децембра 2023. године у 13:30 у Сали 1 на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департману за географију, туризам и хотелијерство, Трг Доситеја Обрадовића 3.

ПМФ ове године награђује 150 студената за остварени успех у студирању у школској 2021/2022. години.

Списак свих награђених студената за завршене студије са просеком 9,50-10,00 у школској 2021/2022. години:

WordPress Tables Plugin  

Списак свих награђених студената за остварени успех у студирању у школској 2021/2022. години (просек изнад 9,50, успех остварен у редовним испитним роковима):

WordPress Tables Plugin  

Напомена: Студенти који по први пут добијају овакве награде, или су их добијали и раније али су у међувремену променили број жиро рачуна, треба да пошаљу важећи број шефици студентске службе Тамари Зорић.

Сви студенти (који су у статусу обнове и они који имају неположене предмете из ранијих година студирања) нису у обавези да похађају наставу из предмета у школској 2023/2024. години (предмет који је студент раније одслушао и има потпис од предметног професора), али предмети морају да буду уписани. Студент, који жели, може поново да похађа наставу из предмета и тада је у обавези да се обрати предметном наставнику како би био распоређен у одговарајућу групу. Такође и остали студенти се морају јавити предметном професору на почетку семестра, како би били евидентирани због добијања електронског потписа на крају зимског, односно летњег семестра.

Цена ЕСПБ за одслушане, а неположене предмете ће и ове школске године остати 500 динара.

Дипломирани студенти који своје дипломе нису преузели на промоцији факултета, то могу учинити четвртком од 9:30 до 11 часова на шалтеру студентске службе уз претходну најаву доласка електронском поштом на адресу референта задуженог за департман на ком студирају.

Loading...