Најновије вести о студијама

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Предрага Матавуља под насловом „Мулти-модална архитектура заснована на машинском учењу за класификацију полена у реалном времену“ („Multi-modal architecture based on machine learning for real-time pollen classification“) одржати 24. маја 2024. године, са почетком у 12 часова у Сали 60 Департмана за математику и информатику, Природно-математичкичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 4.

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Грубор Биљане под насловом Аутентичност гастрономије етничких група Војводине као фактор развоја туризма хране“ одржати 20. маја 2024. године, са почетком у 14 часова у Сали 1 на Департману за географију, туризам и хотелијерство Природно-математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3.

Од ове школске године, на нашем факултету уписујемо прву генерацију студената на основне академске студије Биоинформатике. Реализација новог програма поверена је наставницима и сарадницима са Департмана за биологију и екологију и Департмана за математику и информатику. Овај атрактиван програм омогућиће студентима да стекну неопходна знања из биологије и информатике. Звање по завршетку студија: дипломирани биоинформатичар.

Укључите се у ову динамичну и брзорастућу област и анализирајте биолошке податке користећи савремена достигнућа у информатици, укључујући и вештачку интелигенцију.