Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
  Деканат, приземље, канцеларија 6
  +381-21-6350-209
  iro@pmf.uns.ac.rs, програм Еразмус+: erasmus@pmf.uns.ac.rs
  https://international.pmf.uns.ac.rs
  8-16 h, консултације са студентима: сваког радног дана од 9-10 h

Контакт подаци свих запослених у служби
мр Гордана Влаховић
Шеф Службе за међународну сарадњу, Еразмус+ институционални координатор Деканатканцеларија 6 (приземљe)
+381-21-6350-209
Ивана Пејовић
Стручни сарадник за међународну сарадњу, Еразмус+ институционални координатор Деканатканцеларија 6 (приземље)
+381-21-6350-209