Биологија и екологија
Географија
 • Наставна радионица за извођење вежби и практичног рада за студенте смера Гастрономија
 • Кабинет за практичну наставу у области хотелијерства и ресторатерства
Математика и информатика
 • Лабораторија „Александар Саша Поповић“
 • Лабораторија за информационе науке
 • Лабораторија за нумеричко рачунање
 • Лабораторија за рачунарске науке
 • Лабораторија за симболичко рачунање
Физика
 • Лабораторија за биофизику и медицинску физику
 • Лабораторија за експерименталну физику кондензоване материје
 • Лабораторија за електронику, енергетику и атомску физику
 • Лабораторија за механику, термодинамику, електромагнетизам и оптику
 • Лабораторија за нуклеарну физику и фундаменталне интеракције
 • Лабораторија за општу физику за студенте ПМФ-а
 • Лабораторија за студенте Технолошког факултета
Хемија, биохемија и заштита животне средине
 • Лабораторија за аналитичку спектрометрију
 • Лабораторија за аналитичку хемију
 • Лабораторија за биохемију I
 • Лабораторија за биохемију II
 • Лабораторија за екотоксикологију
 • Лабораторија за електрохемију
 • Лабораторија за инструменталну анализу
 • Лабораторија за ИР-спектроскопију
 • Лабораторија за методику наставе хемије
 • Лабораторија за НМР-спектроскопију
 • Лабораторија за неорганску синтезу
 • Лабораторија за неорганску хемију
 • Лабораторија за општу хемију
 • Лабораторија за органску хемију I
 • Лабораторија за органску хемију II
 • Лабораторија за органску хемију III
 • Лабораторија за препаративну биохемију
 • Лабораторија за физичку хемију
 • Лабораторија за хемијску анализу материјала
 • Лабораторија за хемијску технологију
 • Лабораторија за хемију природних производа
 • Лабораторија за хроматографију
 • Лабораторија за заштиту животне средине
 • Лабораторија за заштиту животне средине „Др Милена Далмација“