Природно-математички факултет
Универзитет у Новом Саду
Трг Доситеја Обрадовића 3
21102 Нови Сад

ПИБ: 101635863
Матични број: 08104620

Адреса за пријем поште:

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ – ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
ПОШТАНСКИ ПРЕГРАДАК 9
21125 НОВИ САД


Управа
др Милица Павков Хрвојевић
Декан Деканатканцеларија 9 (међуспрат)
др Татјана Пивац
Продекан за наставу Деканатканцеларија 11 (међуспрат)
др Данијела Рајтер-Ћирић
Продекан за организацију и финансије Деканатканцеларија 4 (међуспрат)
др Срђан Рончевић
Продекан за науку, међународну сарадњу и развој Деканатканцеларија 6 (међуспрат)
др Лана Зорић
Продекан за докторске студије, акредитације и обезбеђење квалитета Деканатканцеларија 7 (међуспрат)
Гордана Ужар
Секретар факултета Деканатканцеларија 5 (међуспрат)
+381-21-485-2708
Саша Ракић
Шеф кабинета и стручни сарадник за односе са јавношћу Деканатканцеларија 8 (међуспрат)
+381-21-485-2700
Међународна сарадња
мр Гордана Влаховић
Шеф Службе за међународну сарадњу, Еразмус+ институционални координатор Деканатканцеларија 6 (приземљe)
+381-21-6350-209
Ивана Пејовић
Стручни сарадник за међународну сарадњу, Еразмус+ институционални координатор Деканатканцеларија 6 (приземље)
+381-21-6350-209
Студентска служба
Тамара Зорић
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – руководилац службе Деканатканцеларија 8 (приземље)
+381-21-485-2711
Срђан Мандић
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за студенте географије, туризма и хотелијерства) Деканатканцеларија 7 (приземље)
+381-21-454-389 +381-21-455-643
Татјана Ристановић
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за студенте математике и информатике) Деканатканцеларија 6 (приземље)
+381-21-485-2712
Милена Николић
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за студенте географије, туризма и хотелијерства) Деканатканцеларија 7 (приземље)
+381-21-454-389 +381-21-455-643
Милана Станимировић
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за мастер и докторске студије) Деканатканцеларија 8 (приземље)
+381-21-485-2711
Катица Шошкић Кнежевић
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за мастер и докторске студије) Деканатканцеларија 8 (приземље)
+381-21-485-2711
Душанка Пријић
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за студенте биологије и екологије и двопредметне наставе) Деканатканцеларија 7 (приземље)
+381-21-454-389 +381-21-455-643
Љиљана Веселиновић
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за студенте физике и хемије) Деканатканцеларија 7 (приземље)
+381-21-454-389 +381-21-455-643
Светлана Шкрбић
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања / Oсоба задужена за планирање подршке студентима из осетљивих група Деканатканцеларија 7 (приземље)
+381-21-485-2712
Биљана Домазет
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за студенте математике и информатике) Деканатканцеларија 6 (приземље)
+381-21-485-2712
Теа Пецељ
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за студенте физике и хемије) Деканатканцеларија 7 (приземље)
+381-21-454-389 +381-21-455-643
Представници студената
Жељана Илић
Студент продекан зграда ДБЕканцеларија код стакларе (приземље)
+381-60-360-2998
Јелена Мартиновић
Председник Студентског парламента зграда ДБЕканцеларија код стакларе (приземље)
Душан Калем
Председник Савеза студената
+381-63-181-0131
Светлана Блаженовић
Потпредседник Савеза студената
+381-64-458-2275
Јована Блешић
Потпредседник Савеза студената
+381-63-888-1703
Служба рачуноводства
Данка Попов
Руководилац финансијско-рачуноводствених послова Деканатканцеларија 2 (међуспрат)
+381-21-485-2707
Жана Гајић
Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник – координатор исплата Деканатканцеларија 3 (међуспрат)
+381-21-485-2706
Гордана Станковић
Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник – ликвидатор Деканатканцеларија 3 (међуспрат)
+381-21-485-2706
Наташа Савић
Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник – главни контиста Деканатканцеларија 4 (међуспрат)
+381-21-485-2705
Милена Мрђа
Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник – контиста билансиста Деканатканцеларија 3 (међуспрат)
+381-21-485-2706
Милан Аксентијевић
Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник – контиста билансиста Деканатканцеларија 4 (међуспрат)
+381-21-485-2705
Наташа Булатовић
Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник – контиста билансиста Деканатканцеларија 4 (међуспрат)
+381-21-485-2705
Јелена Татић
Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник – аналитичар Деканатканцеларија 3 (међуспрат)
+381-21-485-2706
Мирјана Урукало
Финансијско рачуноводствени аналитичар Деканатканцеларија 4 (међуспрат)
+381-21-485-2705
Срђан Рогач
Финансијско рачуноводствени аналитичар Деканатканцеларија 4 (међуспрат)
+381-21-485-2705
Мирјана Барош
Референт за финансијско-рачуноводствених послова (за послове скриптарнице) Деканатскриптарница (приземље)
+381-21-485-2882
Интерни ревизор
Љубица Крајиновић
Самостални интерни ревизор Деканатканцеларија 2 (међуспрат)
+381-21-485-2707
Јавне набавке
Николина Јерковић
Референт за послове јавних набавки Деканатканцеларија 5 (приземље)
+381-21-485-2710
Злата Јанковић
Службеник за јавне набавке Деканатканцеларија 5 (приземље)
+381-21-485-2710
Тајна Ћаћић
Стручни сарадник Деканатканцеларија 5 (приземље)
+381-21-485-2710
Општа служба
Давор Корица
Руководилац правних, кадровских и административних послова Деканатканцеларија 6 (међуспрат)
+381-21-485-2708
Анкица Угарчина
Правни сарадник Деканатканцеларија 1 (међуспрат)
+381-21-485-2899
Љиљана Бијелић
Правни сарадник Деканатканцеларија 1 (међуспрат)
+381-21-485-2899
Радмила Ђорђевић
Дактилограф Деканатканцеларија 11 (међуспрат)
+381-21-485-2713
Архива и писарница
Марија Узелац Шенаса
Архивар Деканатканцеларија 4 (приземље)
+381-21-485-2709
Татјана Павловић
Референт за писарницу Деканатканцеларија 4 (приземље)
+381-21-485-2709
Лабораторија за развој информационих система ''Новица Бјелица''
мр Биљана Пуповац
Стручни сарадник – информатичар зграда ДМИ/ДФканцеларија VI (приземље)
+381-21-485-2787
др Жарко Бодрошки
Стручни сарадник – информатичар зграда ДМИ/ДФканцеларија VI (приземље)
+381-21-485-2787
Милан Станојковић
Стручни сарадник – администратор зграда ДМИ/ДФканцеларија VI (приземље)
+381-21-485-2787
Александар Гитарић
Стручни сарадник – администратор зграда ДМИ/ДФканцеларија VI (приземље)
+381-21-485-2787
Душан Мандић
Стручни сарадник – администратор зграда ДМИ/ДФканцеларија 6 (приземље)
+381-21-485-2787
Дејана Жугић
Стручни сарадник – администратор зграда ДМИ/ДФканцеларија 6 (приземље)
+381-21-485-2787
Милица Обренић
Стручни сарадник – администратор зграда ДМИ/ДФканцеларија 6 (приземље)
+381-21-485-2787
Web и Moodle подршка
мр Живана Комленов Мудрински
Пројектант информационих система и технологија зграда ДМИ/ДФканцеларија 3 (нови део, II спрат)
Издавачка делатност
Анадол Гегић
Стручни сарадник за издавачку делатност Деканатканцеларија поред скриптарнице (приземље)
+381-21-485-2882
Читаоница
Ксенија Живковић
Библиотекар зграда ДМИ/ДФцентрална читаоница (надоградња, II спрат)
+381-21-485-2888
Противпожарна заштита
Маријана Чачић
Референт за безбедност на раду, ППЗ и одбрану зграда ДБЕ(приземље)
+381-21-485-2794
Портирница
Александар Маринковић
Деканатпортирница (приземље)
+381-21-485-2778
Данило Тадић
Деканатпортирница (приземље)
+381-21-485-2778
Кухиња
Вера Крајновић
спремачица Деканаткухиња (приземље)
+381-21-485-2788