У складу са Законом о високом образовању (члан 40) и Статутом Природно-математичког факултета (члан 171), свака докторска дисертација и извештај Комисије о оцени докторске дисертације доступни су јавности у електронској форми најмање 30 дана пре усвајања извештаја на Већу факултета и одбране доктората.

На Универзитету у Новом Саду установљена је Дигитална библиотека дисертација као дигитални репозиторјум у коме се трајно чувају електронске верзије одбрањених докторских дисертација. Репозиторијум се свакодневно допуњава дисертацијама које су одбрањене након стављања на увид јавности, као и дигитализацијом раније одбрањених дисертација у складу са могућностима појединачних факултета на Универзитету.

Национални репозиторијум дисертација у Србији, НаРДУС, је заједнички портал свих докторских дисертација и извештаја комисија о њиховој оцени, на универзитетима у Србији.

  Најаве одбрана докторских дисертација