УџбенициЕ-публикацијеЧасописи

Публикације у електронском облику, које се налазе у отвореном приступу, распоређене су по Департманима факултета:

Департман за математику и информатику (16 публикација)

Булове алгебре и функције / Бранимир Шешеља, Андреја Тепавчевић – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2023.

Линеарна алгебра / Небојша Мудрински – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2023.

Дискретна математика 2 / Ана Сливкова – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2022.

Нестандардни математички проблеми – уџбеник за мастер студенте математике / Бојан Башић – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2022.

Увод у напредне теме функционалне анализе / Ивана Војновић – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2022.

Финансијска математика 1 – Збирка задатака / Горан Радојев – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2021.

Математика за студенте физике / Милана Чолић. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2020.

Дискретне структуре 1 / Маја Пех. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2020.

Distributed Optimization with Applications / Душан Јаковетић, Александар Армацки. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2020.

Lectures on Fundamentals of Numerical Optimization / Ana Friedlander, Наташа Крејић, Наташа Крклец Јеринкић. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2019.

Предавања из алгебре за информатичаре / Небојша Мудрински. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2018.

Основи оптимизације / Ненад Теофанов, Милица Жигић. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2018.

Теоријски основи информатике I – са збирком задатака / Борис Шобот. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2017.

Увод у програмирање за математичаре / Милош Стојаковић, Мирјана Микалачки. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2017.

Функције више променљивих са визуализацијом / Мирјана Штрбоја. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2016.

Спецификација ограничења у MARC 21 форматима / Гордана Рудић. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2016.

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине (21 публикација)

Збирка решених задатака из органске хемије – стереохемија и НМР / Марија Сакач, Ксенија Павловић.- Нови Сад : Природно-математички факултет, 2023.

Одабране синтезе фармаколошки активних једињења / Joвaнa Ajдукoвић.- Нови Сад : Природно-математички факултет, 2023.

Практикум из биоаналитичке хемије / Јасмина Анојчић, Сања Мутић.- Нови Сад : Природно-математички факултет, 2023.

Историја хемије / Саша Хорват, Тамара Рончевић, Душица Родић, Мирјана Сегединац.- Нови Сад : Природно-математички факултет, 2023.

Спектроскопске и спектрометријске методе у анализи животне средине – практикум / Malcolm Watson, Јелена Молнар Јазић, Снежана Малетић, Јелена Бељин, Маријана Крагуљ Исаковски, Јасмина Никић.- Нови Сад : Природно-математички факултет, 2021.

Примена рачунара у хемији / Милан Вранеш, Александар Тот. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2021.

Примена мултимедије у настави / Јасна Адамов, Станислава Олић Нинковић. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2021.

Термичка анализа у неорганској хемији – Практикум / Берта Барта Холо. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2021.

Хроматографски параметри као предиктори биолошке активности деривата фенилацетамида / Сузана Апостолов, Ђенђи Ваштаг. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2021.

Инфрацрвена спектроскопија / Бранислав Јовић. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2021.

Хроматографске методе анализе / Даниела Шојић Меркулов, Биљана Абрамовић, Сања Армаковић, Нина Финчур. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2021.

Медицинска хемија стероида у развоју лекова за хормонски зависне болести / Сузана Јовановић-Шанта. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2020.

Микроталаси у зеленој органској хемији / Љубица Грбовић, Ксенија Павловић, Бојана Васиљевић. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2020.

Биооргански препарати – практикум / Велимир Попсавин, Мирјана Попсавин, Бојана Срећо Зеленовић, Јована Француз, Ивана Ковачевић. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2020.

Методика наставе хемије I / Душица Родић, Мирјана Сегединац, Тамара Рончевић. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2020.

Практикум из структуре и функције протеина / Наташа Симин, Ивана Беара, Милена Рашета. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2019.

Практикум из хемије за студенте физике / Александар Ђорђевић, Даница Јовић, Ивана Боришев. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2019.

Збирка задатака за пријемни испит из заштите животне средине / Дејан Крчмар, Александра Тубић, Снежана Малетић, Јелена Бељин, Ђурђа Керкез; Уредник: Милена Бечелић-Томин. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2019.

Моносахариди и биоактивни деривати / Мирјана Попсавин, Велимир Попсавин. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2018.

Практикум из хемије природних производа / Мирјана Попсавин … [и др.]. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2018.

Координациона хемија аминогванидина и његових Шифових база / Љиљана Војиновић Јешић, Мирјана Радановић. – Нови Сад : Природно-математички факултет, 2017.