• Назив часописа: Computer Science and Information Systems
  • ISSN: 1820-0214 (Print) 2406-1018 (Online)
  • Издавач: ComSIS Consortium
  • Главни и одговорни уредник: Др Мирјана Ивановић
  • Периодичност објављивања: 4 пута годишње
  • Научна област: Информатика
  • Категорија часописа: М23
  • Интернет адреса часописа: www.comsis.org
  • Електронска адреса: comsis@uns.ac.rs