• Назив часописа: Geographica Pannonica
  • ISSN: 0354-8724
  • Издавач: Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијертсво
  • Главни и одговорни уредник: Др Лазар Лазић
  • Периодичност објављивања: 4 пута годишње
  • Научна област: Географија, екологија туризам
  • Категорија часописа: М24
  • Интернет адреса часописа: www.dgt.uns.ac.rs/en/homepage/pannonica
  • Електронска адреса: gpscijournal@gmail.com