• Назив часописа: NSJOM (Novi Sad Journal of Mathematics)
  • ISSN: 1450-5444 (Print) 2406-2014 (Online)
  • Издавач: Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику
  • Главни и одговорни уредник: Др Стеван Пилиповић
  • Периодичност објављивања: 2 пута годишње
  • Научна област: Математика и теоријска информатика
  • Категорија часописа: М51
  • Интернет адреса часописа: https://sites.dmi.uns.ac.rs/nsjom
  • Електронска адреса: nsjom@dmi.uns.ac.rs