• Назив часописа: Туризам
  • ISSN: 1450-6661 (Print) 1821-1127 (Online)
  • Издавач: Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијертсво
  • Главни и одговорни уредник: Др Татјана Пивац
  • Периодичност објављивања: 4 пута годишње
  • Научна област: Туризам
  • Категорија часописа: М53
  • Интернет адреса часописа: www.dgt.uns.ac.rs/en/homepage/turizam
  • Електронска адреса: turizam@dgt.uns.ac.rs