• Назив часописа: Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство
  • ISSN: 1452-0133 (Print) 2334-7074 (Online)
  • Издавач: Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство
  • Главни и одговорни уредник: Др Бранко Ристановић
  • Периодичност објављивања: 2 пута годишње
  • Научна област: географија, туризам
  • Категорија часописа: М53/li>
  • Интернет адреса часописа: www.dgt.uns.ac.rs/en/homepage/zbornik-radova
  • Електронска адреса: zbornik@dgt.uns.ac.rs