• Назив часописа: Biologia Serbica
  • ISSN: 2334-6590
  • Издавач: Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију
  • Главни и одговорни уредник: Др Милица Матавуљ
  • Периодичност објављивања: 2 свеске годишње
  • Научна област: Биологија
  • Категорија часописа: М51
  • Интернет адреса часописа: ojs.pmf.uns.ac.rs/index.php/dbe_serbica/index
  • Електронска адреса: biologia.serbica@dbe.uns.ac.rs