• Назив часописа: Archives of Biological Sciences
  • ISSN: 0354-4664 (Print) 1821-4339 (Online)
  • Издавачи: Српско биолошко друштво
  • Главни и одговорни уредник: Др Горан Познановић
  • Периодичност објављивања: 4 пута годишње
  • Научна област: Биологија
  • Категорија часописа: М23
  • Интернет адреса часописа: http://www.serbiosoc.org.rs/arch/index.php/abs/
  • Електронска адреса: abs@ibiss.bg.ac.rs