• Назив институције организатора научног скупа: Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ-а у Новом Саду и Фондација „др Милена Далмација“
  • Назив научног скупа: 9. Меморијални научни скуп из заштите животне средине „Доцент др Милена Далмација“
  • Локација: Природно-математички факултет у Новом Саду
  • Време одржавања: 31.03.2022.-01.04.2022.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ-а у Новом Саду
  • Линк до Интернет странице научног скупа: https://fondacijadocentdrmilenadalmacija.com