Skip to main content

Одбрана докторске дисертације Шандора Фаркаша

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Шандора Фаркаша под насловом „Синтеза и биолошка активност (-)- клеистенолида и његових аналога“ одржати 5. октобра 2023. године, са почетком у 12 часова у Учионици 1/II Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3.

Одбрана докторске дисертације Теноди Славена

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Теноди Славена под насловом „Развој холистичког модела за приоритизацију депонија за санацију и/или затварање на основу процене утицаја на животну средину“ одржати 2. октобра 2023. године, са почетком у 12 часова у свечаној сали 1/II на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3.

Стипендије Министарства одбране Републике Србије

Министарство одбране Републике Србије расписало је конкурс за доделу 44 студентске стипендије у школској 2023/2024. години, у Сектору за материјалне ресурсе, за пријем у радни однос у Војнотехничком институту37 за студенте мастер академских студија (електротехничко и рачунарско инжењерство, машинско ижењерство, област физика и хемија) и 7 за студенте основних академских студија (електротехничко и рачунарско инжењерство).

Студенти основних и мастер академских студија, по завршетку студија, биће примљени у радни однос у место службовања Београд, у својству цивилних лица, у складу са Законом о Војсци Србије.

На конкурс за позиције у Војнотехничком институту могу да се пријаве студенти мастер академских студија на факултетима из области индустријског/машинског инжењерства, електротехничког и рачунарског инжењерства, област физике и хемије, као и студенти основних академских студија на факултетима из области електротехнике, информатике и рачунарског инжењерства. Висина студентске стипендије у школској 2023/2024. години је за студенте мастер студија 60.000 динара, а за студенте основних академских студија 50.000 динара.

На овај начин Министарство одбране охрабрује највредније и најталентованије студенте да своје знање и таленат усмере у развој и унапређење одбрамбених способности своје земље. Војна индустрија је већ вековима носилац технолошког развоја, а изазов нове генерације је да настави пут успеха ка врху савремених технологија.

Конкурс је отворен до 31. октобра 2023. године.

Одбрана докторске дисертације кандидата Видака Раичевића

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Видака Раичевића, под насловом „Синтеза нових биолошки активних конјугата стероида са фероценом и идентификација нових природних производа из црне зове (Sambucus nigra L.)“ одржати 30. септембра 2023. године, са почетком у 11 часова у учионици 1/II на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3.

Летња школа хемије – академски мост између Граца и Новог Сада

У периоду од 1. јула до 31. августа 2023. године, у оквиру дугогодишње билатералне сарадње, Технолошки универзитет у Грацу и Универзитет у Новом Саду (Природно-математички факултет), уз подршку Еразмус+ програма академске мобилности, су успешно организовали Летњу школу хемије. Ова два угледна универзитета су поновно доказала своју преданост интернационализацији и образовању будућих лидера из области хемије.

Током двомесечног програма, студенти Технолошког универзитета у Грацу су постали део Природно-математичког факултета у Новом Саду, док су истовремено новосадски студенти хемије боравили у Грацу, оплемењујући своје знање и искуство. Ова академска размена је омогучила сваком од учеснику да се активно укључи у рад једне од истраживачких група партнерског универзитета и да буде ангажован у јединственом пројекту, уз надзор посвећеног ментора.

Учесници Летње школе хемије нису само стекли практичне вештине у лабораторијама, већ су имали и јединствену прилику да упознају и нове културе, јер су обе институције организовале културне садржаје и узбудљиве екскурзије за студенте.

Ова инспиративна сарадња у виду Летње школе хемије, која траје још од 2006. године, није само обогатила знање студената, већ наставља да оснажује везе између Новог Сада и Граца. Она представља пример успешне академске сарадње и културне размене која надахњује већ генерације студената. Очекујемо да ће ова традиција академске изврсности и повезаности наставити да цвета и инспирише нове младе лидере и научнике из области хемије.

Одржана међународна светска конференција 38th International Conference on Solution Chemistry

Међународна светска конференција 38th International Conference on Solution Chemistry (38ICSC) која се организује сваке друге године почевши од 1967. године, одржана је од 9. до 14. јула 2023. у Београду. По први пут је конференција реализована код нас и то у сарадњи два факултета из две државе – Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду и Факултета за хемију и хемијску технологију Универзитета у Љубљани. Председавајући конференције су били проф. др Слободан Гаџурић са нашег факултета и проф. др Марија Бештер-Рогач са факултета у Љубљани.

Најновије научне резултате и достигнућа представило је више од 130 учесника, професора, истраживача и докторанада из 32 земље света. Kолеге са Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине су имале веома запажена како усмена тако и постерска излагања. Додељено је и пет награда студентима докторских студија за најбоља постерска излагања. Једна од награђених је и колегиница Андријана Билић, истраживач приправник на Kатедри за аналитичку хемију.

9. Kонференција младих хемичара Србије

Девета конференција младих хемичара Србије ће се одржати у суботу, 4. новембра 2023. године на Природно-математичком факултету у Новом Саду.

Циљ Kонференције је активно учешће младих хемичара (до 35 година) – презентација резултата из области хемијских и биохемијских наука, хемијске технологије и металургије као и медицинских наука који су остварени у оквиру завршних, дипломских, мастер и докторских радова, формирање нових контаката и размена научних сазнања. На Kонференцији је званични језик – енглески, у нади да младе научнике припремимо за одлазак на међународне конференције, као и да сви учесници могу активно да учествују у дискусији.

Научна саопштења покривају осам тематских области:

  • Developments in chemical synthesis (органска синтеза, синтеза неорганских комплекса)
  • Chemistry meets Biology (медицинска хемија, биоинформатика, биохемија, биотехнологија, молекуларна генетика, дизајн лекова)
  • Phytochemistry and Food Chemistry (хемија секундарних метаболита, хемија биљака, хемија хране)
  • Environmental awareness (зелена хемија, заштита животне средине)
  • Physical and computational chemistry (физичка хемија, теоријска хемија, електрохемија)
  • Solution chemistry and Chemical equilibrium (хемија у раствору, хемијска равнотежа)
  • Chemistry and Society (историја хемије, настава хемије)
  • Supramolecular Chemistry and Functional Materials (наноматеријали, MOF, хемија макромолекула, технологија полимера и наука о материјалима, хемија чврстог стања)

Ове године ће бити одржано једно пленарно предавање и три предавања по позиву.

Више информација: