Skip to main content

Greening the cities 2.0 – Development and promotion of energy efficiency and sustainable urban environment in the cities of Croatia-Serbia cross-border region (GReENERGY2.0)

 • Назив пројекта: Greening the cities 2.0 – Development and promotion of energy efficiency and sustainable urban environment in the cities of Croatia-Serbia cross-border region (GReENERGY2.0)
 • Ознака пројекта: HR-RS412
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Стеван Савић
 • Врста пројекта: IPA CBC Croatia-Serbia
 • Период реализације пројекта: фебруар-октобар 2023.
 • Интернет адреса пројекта: www.greenenergy.rs

Enhancing Long Evolution of Cosmos-inspired Tourist Regional Attraction (ELECTRA)

 • Назив пројекта: Enhancing Long Evolution of Cosmos-inspired Tourist Regional Attraction (ELECTRA)
 • Ознака пројекта: HUSRB/1903/31/0046
 • Институције учеснице у пројекту: Фондација астрономске опсерваторије у Баји и ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Координатор за УНС: Кристина Бикит
 • Руководилац пројекта: Фондација астрономске опсерваторије у Баји
 • Врста пројекта: Interreg IPA CBC HU-SRB
 • Период реализације пројекта: 01.09.2021.-28.02.2023.
 • Интернет адреса пројекта: https://electra-pmf.com

New molecules with antimicrobial, anticancer and antiviral effects: alternative solutions for three of the main health and social emergencies – AAA (SAFE SOS)

 • Назив пројекта: New molecules with antimicrobial, anticancer and antiviral effects: alternative solutions for three of the main health and social emergencies – AAA (SAFE SOS) (Нови молекули са антимикробним, антиканцерогеним и антивирусним дејством: алтернативна решења за три главне здравствене и друштвене кризне ситуације)
 • Ознака пројекта: C39J20001750002
 • Институције учеснице у пројекту: University of Basilicata – UniBas, Department of Sciences, Italy; Institute of Hospitalization and Scientific Care – Basilicata Regional Oncology Center – IRCCS CROB, Italy; Research, diagnosis and treatment in oncology – molecular oncology, Italy; University of Catania – UniCt –Department of Biomedical and Biotechnological Sciences, Italy; Università di Giessen – Institute for Insect Biotechnology, Germany; University of Ioannina – UoI Department of Chemistry, Greece; Универзитет у Новом Саду (UNS) – Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију (Србија)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Жељко Поповић (zeljko.popovic@dbe.uns.ac.rs)
 • Врста пројекта: Регионални оперативни програми (Basilicata 2014-2020 ERDF Regional Operational Programme (OP))
 • Период реализације пројекта: 2021.-2023.

Промоција природног и културног наслеђа за развој одрживог туризма у заштићеним подручјима (PRONACUL)

 • Назив пројекта: Промоција природног и културног наслеђа за развој одрживог туризма у заштићеним подручјима (PRONACUL)
 • Ознака пројекта: 842
 • Институције учеснице у пројекту: Регионална развојна агенција Засавје, LAG EASTERN VENICE (Италија), Туристичка заједница града Ријеке (Хрватска), ILIA CHAMBER (Грчка), Регион Јонских острва (Грчка), Удружење за подузетништво и посао LiNK (Босна и Херцеговина), ПМФ (Нови Сад), Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Требиња (Босна и Херцеговина), Туристичка заједница Загребачке жупаније (Хрватска), Општина Рашка (Србија), Округ Болоња (Италија), Центар за промоцију предузетништва Piran Ltd (Словенија), Културни центар Загорје на Сави (Словенија), Јавна институција „Парк природе Жумберак – Самоборско горје“ (Хрватска)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Јасмина Ђорђевић
 • Врста пројекта: Interreg V-B Adriatic-Ionian programme – ADRION
 • Период реализације пројекта: 2020.-2022.
 • Интернет адреса пројекта: https://pronacul.adrioninterreg.eu

Greening the cities – Development and promotion of energy efficiency and sustainable urban environment in the cities of Croatia-Serbia cross-border region (GReENERGY)

 • Назив пројекта: Greening the cities – Development and promotion of energy efficiency and sustainable urban environment in the cities of Croatia-Serbia cross-border region (GReENERGY)
 • Ознака пројекта: HR-RS290
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Стеван Савић
 • Врста пројекта: IPA CBC Croatia-Serbia
 • Период реализације пројекта: 2019.-2022.
 • Интернет адреса пројекта: www.greenenergy.rs

Развој воденог туризма на пловним путевима који повезују Мађарску и Србију / Development of water tourism on waterways connecting Hungary and Serbia (WATERTOUR)

 • Назив пројекта: Развој воденог туризма на пловним путевима који повезују Мађарску и Србију / Development of water tourism on waterways connecting Hungary and Serbia (WATERTOUR)
 • Ознака пројекта: HUSRB/1602/31/0204
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Juhász Gyula Teacher Training Faculty (University of Szeged), Faculty of Sciences and Informatics (University of Szeged), Faculty of Sports and P.E. (University of Novi Sad) и Hungarian Language Teacher Training
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Кристина Кошић
 • Врста пројекта: Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia
 • Период реализације пројекта: 2018.-2020.
 • Интернет адреса пројекта: www.dgt.uns.ac.rs/sr_cyr/watertour-cir

Култура на длану / Culture on the Palm – Palm Culture (PALMCULTURE)

 • Назив пројекта: Култура на длану / Culture on the Palm – Palm Culture (PALMCULTURE)
 • Ознака пројекта: HUSRB/1602/31/0026Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Eurotender Association (Сегедин)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Владимир Стојановић
 • Врста пројекта: Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia
 • Период реализације пројекта: 2018.-2019.

Vojvodina and Bács-Kiskun Night Sky as a Novel Touristic Attraction (VoBaNISTA)

 • Назив пројекта: Vojvodina and Bács-Kiskun Night Sky as a Novel Touristic Attraction (VoBaNISTA)
 • Ознака пројекта: HUSRB/1602/31/0197
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Baja Astronomical Foundation (Баја)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Душан Мрђа
 • Врста пројекта: Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia
 • Период реализације пројекта: 2018.-2020.

Monitoring, forecasting and development of online public early warning system for extreme precipitations and pluvial floods in urban areas in the Hungarian-Serbian cross-border region (URBAN-PREX)

 • Назив пројекта: Monitoring, forecasting and development of online public early warning system for extreme precipitations and pluvial floods in urban areas in the Hungarian-Serbian cross-border region (URBAN-PREX)
 • Ознака пројекта: HUSRB/1602/11/0097
 • Институције учеснице у пројекту: Faculty of Sciences (University of Novi Sad), University of Szeged, Faculty of Technical Sciences (University of Novi Sad), Szeged Mayor’s Office, PUC Water and Sewage Utility Novi Sad
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Стеван Савић
 • Врста пројекта: Interreg – IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia
 • Период реализације пројекта: 2017.-2019.

Real-time measurements and forecasting for successful prevention and management of seasonal allergies in Croatia Serbia cross-border region (RealForAll)

 • Назив пројекта: Real-time measurements and forecasting for successful prevention and management of seasonal allergies in Croatia Serbia cross-border region (RealForAll)
 • Ознака пројекта: HR-RS151
 • Институције учеснице у пројекту: BioSensе Institute – Research Institute for Information Technologies in Biosystems, University of Osijek (HR), University of Novi Sad, Faculty of Sciences (RS), City of Osijek (HR)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Наташа Крејић
 • Врста пројекта:Interreg IPA CBC Programme Croatia – Serbia
 • Период реализације пројекта: 2017.-2020.