• Назив пројекта: Greening the cities – Development and promotion of energy efficiency and sustainable urban environment in the cities of Croatia-Serbia cross-border region (GReENERGY)
  • Ознака пројекта: HR-RS290
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Стеван Савић
  • Врста пројекта: IPA CBC Croatia-Serbia
  • Период реализације пројекта: 2019.-2022.
  • Интернет адреса пројекта: www.greenenergy.rs