• Назив пројекта: Дигитализација и култура за нове генерације / Digitisation and Culture for new generations (DiCultYouth)
  • Ознака пројекта: 2018-2-CY02-KA205-001362
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), LTD-CARDET, Novel Group, Four Elements, Sarajevo Meetings of Cultures
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Мирослав Вујичић
  • Врста пројекта: Еразмус KA2
  • Период реализације пројекта: 2018.-2020.
  • Интернет адреса пројекта: dicultyouth.eu/sr