Skip to main content

Toward Cost-Effective and Non-Invasive UAV-Assisted Multimetric System for Detection of Freshwater Patches of High Conservation Value within the Danube Floodplain Landscapes in Serbia

 • Назив пројекта: Toward Cost-Effective and Non-Invasive UAV-Assisted Multimetric System for Detection of Freshwater Patches of High Conservation Value within the Danube Floodplain Landscapes in Serbia
 • Ознака пројекта: Rufford No-28388
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), ПМФ (Ниш)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Маја Новковић
 • Врста пројекта: The Rufford Foundation Small Grant
 • Период реализације пројекта: 2019.-2020.

Развој метода кристалографије протеина у Војводини

 • Назив пројекта: Развој метода кристалографије протеина у Војводини
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Едвард Петри
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни од посебног интереса за одрживи развој у АП Војводини
 • Период реализације пројекта: 2020.

Примена метода оптимизације у биомедицини

 • Назив пројекта: Примена метода оптимизације у биомедицини
 • Ознака пројекта:
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Свеучилиште Ј.Ј. Штросмајера (Осијек)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Душан Јаковетић
 • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Хрватска
 • Период реализације пројекта: 2019.-2020.

Алати примењене математичке анализе у моделирању биофизичких феномена

 • Назив пројекта: Алати примењене математичке анализе у моделирању биофизичких феномена
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Природно-математички факултет (Загреб)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Сања Коњик
 • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Хрватска
 • Период реализације пројекта: 2019.-2020.

Нове течне формулације у заштити од узрочника болести пшенице у региону панонског басена

 • Назив пројекта: Нове течне формулације у заштити од узрочника болести пшенице у региону панонског басена
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Пољопривредни факултет (Осијек)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Милан Вранеш
 • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Хрватска
 • Период реализације пројекта: 2019.-2020.

Мониторинг популације шакала (Canis aureus) и утицај шакала на гајене врсте дивљачи (I фаза) ловна 2019/2020. година

 • Назив пројекта: Мониторинг популације шакала (Canis aureus) и утицај шакала на гајене врсте дивљачи (I фаза) ловна 2019/2020. година
 • Ознака пројекта:
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Биолошки факултет (Београд)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Невена Величковић
 • Врста пројекта: АПВ – Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
 • Период реализације пројекта: 2019.-2020.

Културне вредности Украјинаца у Војводини у функцији развоја туризма региона

 • Назив пројекта: Културне вредности Украјинаца у Војводини у функцији развоја туризма региона
 • Ознака пројекта: 142-451-2549/2019
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Бојана Калењук
 • Врста пројекта: АПВ националне мањине
 • Период реализације пројекта: 2019.-2020.

Културни туризам у функцији очувања националног идентитета војвођанских Хрвата

 • Назив пројекта: Културни туризам у функцији очувања националног идентитета војвођанских Хрвата
 • Ознака пројекта: 142-451-2550/2019
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Снежана Бесермењи
 • Врста пројекта: АПВ националне мањине
 • Период реализације пројекта: 2019.-2020.

Отпад у одрживом угоститељству Војводине

 • Назив пројекта: Отпад у одрживом угоститељству Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-2535/2019
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Весна Вујасиновић
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2019.-2020.

Примена математике у туристичко-угоститељском пословању

 • Назив пројекта: Примена математике у туристичко-угоститељском пословању
 • Ознака пројекта: 142-451-2466/2019
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Јелена Алексић
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2019.-2020.