• Назив пројекта: Алати примењене математичке анализе у моделирању биофизичких феномена
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Природно-математички факултет (Загреб)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Сања Коњик
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Хрватска
  • Период реализације пројекта: 2019.-2020.