Skip to main content

Одржива и исплатива производња воде за пиће помоћу мембранског хибридног процесa из еутрофне воде загађене микрополутантима (SUPREMES)

 • Назив пројекта: Одржива и исплатива производња воде за пиће помоћу мембранског хибридног процесa из еутрофне воде загађене микрополутантима (SUPREMES)
 • Ознака пројекта: 01DS21012A
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет Дуисбург-Есен, Немачка и Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Србија
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: проф. др Штефан Панглиш, Немачка, проф. др Ивана Иванчев-Тумбас, Србија
 • Врста пројекта: Програм финансирања истраживачких и развојних пројеката између Немачке и западног Балкана (WBC2019), билатерални пројекат који финансира Савезно министарство за образовање и науку Немачке (Bundesministerium für Bildung und Forschung-BMBF)
 • Период реализације пројекта: 01.06.2021-31.05.2024.
 • Кратка информација о пројекту

Mathematical modeling of within-host dynamics and pharmacological aspects of SARS-CoV-2 infection

 • Назив пројекта: Mathematical modeling of within-host dynamics and pharmacological aspects of SARS-CoV-2 infection
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Универзитет у Сегедину (Мађарска)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Дора Селеши (Департман за математику и информатику)
 • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Мађарска
 • Период реализације пројекта: 1.10.2021.-30.9.2023.

Development of novel biochar-based nanocomposites for contaminated sediment remediation (NoBiNano)

 • Назив пројекта: Development of novel biochar-based nanocomposites for contaminated sediment remediation (NoBiNano)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Универзитет у Сегедину (Мађарска)
 • Руководилац пројекта: Драгана Томашевић Пилиповић
 • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Мађарска
 • Период реализације пројекта: 1.10.2021.-30.9.2023.

Imaging via detection of cosmic muon induced secondary particles

  • Назив пројекта: Imaging via detection of cosmic muon induced secondary particles
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Wigner Research Centre for Physics – High Energy Physics Department (Мађарска)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: доц. др Кристина Бикит (Serbia), dr Gergo Hamar (Мађарска)<
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Мађарска
  • Период реализације пројекта: 1.10.2021.-30.9.2023.

Предвиђање механизма отказа аутомобилских батерија испитивањем енергије понављајућих удара

 • Назив пројекта: Предвиђање механизма отказа аутомобилских батерија испитивањем енергије понављајућих удара
 • Ознака пројекта: 451-02-818/2021-09/07
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Технолошки универзитет Нингбо, Кина
 • Статус у пројекту: координатор пројекта са српске стране
 • Руководилац пројекта: Снежана Паповић
 • Врста пројекта: Билатерала – научно-технолошка сарадња између Србије и НР Кине
 • Период реализације пројекта: 2021.-31.12.2023.

Структурна и молекуларна карактеризација процеса усвајања и дистрибуције кадмијума у биљкама пасуља: механизми “излучивања” метала и утицај на гајење

 • Назив пројекта: Структурна и молекуларна карактеризација процеса усвајања и дистрибуције кадмијума у биљкама пасуља: механизми “излучивања” метала и утицај на гајење
 • Ознака пројекта: 451-02-818/2021-09/10
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Колеџ у Хангџоуу, Кина
 • Статус у пројекту: координатор пројекта са српске стране
 • Руководилац пројекта: Лана Зорић
 • Врста пројекта: Билатерала – научно-технолошка сарадња између Србије и НР Кине
 • Период реализације пројекта: 2021.-31.12.2023.

Biochar Technology for Agricultural Land Remediation: development of China-Serbia cooperative research center

 • Назив пројекта: Biochar Technology for Agricultural Land Remediation: development of China-Serbia cooperative research center
 • Ознака пројекта: 19PTZWHZ00040
 • Институције учеснице у пројекту: College of Environmental Science and Engineering, Nankai University, Институт за ратарство и повртарство (Нови Сад), Tianjin Institute of Agriculture Resource and Environment, Forest Farm Experimental Station in Tianjin
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Yueli Hao (Снежана Малетић – ПМФ)
 • Врста пројекта: Tianjin Municipal Science and Technology Bureau
 • Период реализације пројекта: 01.10.2019.-30.09.2021.

Impact of the COVID-19 Pandemic on the Sustainability of the Smart Tourism Destinations

 • Назив пројекта: Impact of the COVID-19 Pandemic on the Sustainability of the Smart Tourism Destinations
 • Ознака пројекта: ZIP-UNIRI-116-1-20
 • Институције учеснице у пројекту: Факултет за менаџмент у туризму и угоститељству, Опатија (Универзитет у Ријеци, Република Хрватска); ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Александра Драгин (Департман за географију, туризам и хотелијерство; имејл: sadragin@gmail.com)
 • Врста пројекта: ZIP UNIRI
 • Период реализације пројекта: октобар 2020. – октобар 2022.

Techniques for inductive learning from a wide range of partially labeled datasets about various diseases

 • Назив пројекта: Techniques for inductive learning from a wide range of partially labeled datasets about various diseases
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Владимир Курбалија
 • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Словенија
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Identifying conservation priorities for hoverfly species in Serbia and Slovenia

 • Назив пројекта: Identifying conservation priorities for hoverfly species in Serbia and Slovenia
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Анте Вујић
 • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Словенија
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.