Skip to main content

Потреба за водом за вертикалне системе озелењавања који ублажавају урбана острва топлоте

 • Назив пројекта: Потреба за водом за вертикалне системе озелењавања који ублажавају урбана острва топлоте
 • Ознака пројекта: 337-00-577/2021-09/32
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Универзитет за природне ресурсе и природне науке (Беч)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Драган Милошевић (Департман за географију, туризам и хотелијерство)
 • Врста пројекта: Билатерала – научно-технолошка сарадња између Србије и Аустрије
 • Период реализације пројекта: 2022.-2024.

Побољшање нуклеарних података засновано на науци

 • Назив пројекта: Побољшање нуклеарних података засновано на науци
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Технички универзитет у Минхену
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Никола Јованчевић (Департман за физику)
 • Врста пројекта: Билатерални научни пројекат између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Немачке службе за академску размену – DAAD
 • Период реализације пројекта: 2022.-2023.

Појмови хомогености за сепарабилне метричке просторе и њихова уопштења

 • Назив пројекта: Појмови хомогености за сепарабилне метричке просторе и њихова уопштења
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и TU Bergakade-mie Freiberg
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Maja Pech (Департман за математику и информатику)
 • Врста пројекта: Билатерални научни пројекат између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Немачке службе за академску размену – DAAD
 • Период реализације пројекта: 2022.-2023.

Одржива и исплатива производња воде за пиће помоћу мембранског хибридног процесa из еутрофне воде загађене микрополутантима (SUPREMES)

 • Назив пројекта: Одржива и исплатива производња воде за пиће помоћу мембранског хибридног процесa из еутрофне воде загађене микрополутантима (SUPREMES)
 • Ознака пројекта: 01DS21012A
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет Дуисбург-Есен, Немачка и Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Србија
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: проф. др Штефан Панглиш, Немачка, проф. др Ивана Иванчев-Тумбас, Србија
 • Врста пројекта: Програм финансирања истраживачких и развојних пројеката између Немачке и западног Балкана (WBC2019), билатерални пројекат који финансира Савезно министарство за образовање и науку Немачке (Bundesministerium für Bildung und Forschung-BMBF)
 • Период реализације пројекта: 01.06.2021-31.05.2024.
 • Кратка информација о пројекту

Математичко моделирање динамике унутар домаћина и фармаколошки аспекти инфекције SARS-CoV-2

 • Назив пројекта: Математичко моделирање динамике унутар домаћина и фармаколошки аспекти инфекције SARS-CoV-2
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет (Србија), Универзитет у Сегедину, Факултет за природне науке и информатику (Мађарска)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Дора Селеши (Департман за математику и информатику)
 • Врста пројекта: Билатерални научни пројекат између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Националне канцеларије за истраживање, развој и иновације (Мађарска)
 • Период реализације пројекта: 1.10.2021.-30.9.2023.

Развој нових нанокомпозита на бази биоугља за санацију контаминираног седимента (NoBiNano)

 • Назив пројекта: Развој нових нанокомпозита на бази биоугља за санацију контаминираног седимента (NoBiNano)
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет (Србија) и Универзитет у Сегедину (Мађарска)
 • Руководилац пројекта: Драгана Томашевић Пилиповић
 • Врста пројекта: Билатерални научни пројекат између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије and Националне канцеларије за истраживање, развој и иновације (Мађарска)
 • Период реализације пројекта: 1.10.2021.-30.9.2023.

Имиџинг путем детекције секундарних честица индукованих космичким муонима

 • Назив пројекта: Имиџинг путем детекције секундарних честица индукованих космичким муонима
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет (Србија), Истраживачки центар за физику – Одсек за физику високих енергија (Мађарска)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: доц. др Кристина Бикит (Serbia), dr Gergo Hamar (Мађарска)<
 • Врста пројекта: Билатерални научни пројекат између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Националне канцеларије за истраживање, развој и иновације (Мађарска)
 • Период реализације пројекта: 1.10.2021.-30.9.2023.

Предвиђање механизма отказа аутомобилских батерија испитивањем енергије понављајућих удара

 • Назив пројекта: Предвиђање механизма отказа аутомобилских батерија испитивањем енергије понављајућих удара
 • Ознака пројекта: 451-02-818/2021-09/07
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Технолошки универзитет Нингбо, Кина
 • Статус у пројекту: координатор пројекта са српске стране
 • Руководилац пројекта: Снежана Паповић
 • Врста пројекта: Билатерала – научно-технолошка сарадња између Србије и НР Кине
 • Период реализације пројекта: 2021.-31.12.2023.

Структурна и молекуларна карактеризација процеса усвајања и дистрибуције кадмијума у биљкама пасуља: механизми „излучивања“ метала и утицај на гајење

 • Назив пројекта: Структурна и молекуларна карактеризација процеса усвајања и дистрибуције кадмијума у биљкама пасуља: механизми „излучивања“ метала и утицај на гајење
 • Ознака пројекта: 451-02-818/2021-09/10
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Колеџ у Хангџоуу, Кина
 • Статус у пројекту: координатор пројекта са српске стране
 • Руководилац пројекта: Лана Зорић
 • Врста пројекта: Билатерала – научно-технолошка сарадња између Србије и НР Кине
 • Период реализације пројекта: 2021.-31.12.2023.

Biochar Technology for Agricultural Land Remediation: development of China-Serbia cooperative research center

 • Назив пројекта: Biochar Technology for Agricultural Land Remediation: development of China-Serbia cooperative research center
 • Ознака пројекта: 19PTZWHZ00040
 • Институције учеснице у пројекту: College of Environmental Science and Engineering, Nankai University, Институт за ратарство и повртарство (Нови Сад), Tianjin Institute of Agriculture Resource and Environment, Forest Farm Experimental Station in Tianjin
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Yueli Hao (Снежана Малетић – ПМФ)
 • Врста пројекта: Tianjin Municipal Science and Technology Bureau
 • Период реализације пројекта: 01.10.2019.-30.09.2021.