• Назив пројекта: Потреба за водом за вертикалне системе озелењавања који ублажавају урбана острва топлоте
  • Ознака пројекта: 337-00-577/2021-09/32
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Универзитет за природне ресурсе и природне науке (Беч)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Драган Милошевић (Департман за географију, туризам и хотелијерство)
  • Врста пројекта: Билатерала – научно-технолошка сарадња између Србије и Аустрије
  • Период реализације пројекта: 2022.-2024.