Skip to main content

Примена фотокаталитички активних полимера биосинтетисаних на медијумима са индустријским ефлуентима АП Војводине

 • Назив пројекта: Примена фотокаталитички активних полимера биосинтетисаних на медијумима са индустријским ефлуентима АП Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-3166/2023-01/01
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Технолошки факултет (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Сања Армаковић
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2023.-2024.

Integrated Strategy for Rehabilitation of Disturbed Land Surfaces and Control of Air Pollution (RECAP)

 • Назив пројекта: Integrated Strategy for Rehabilitation of Disturbed Land Surfaces and Control of Air Pollution (RECAP)
 • Ознака пројекта: 7726976
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Технолошки факултет Универзитета у Нишу (Лесковац), Технолошко-металуршки факултет (Београд), Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета (Београд), Институт за општу и физичку хемију (Београд), Медицински факултет (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Зорица Свирчев
 • Врста пројекта: Програм ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије
 • Период реализације пројекта: 2022.-2024.
 • Интернет адреса пројекта: recap.pmf.uns.ac.rs

Нова метода скрининга за примену у усмереној еволуцији хуманих ензима који метаболишу стероиде

 • Назив пројекта: Нова метода скрининга за примену у усмереној еволуцији хуманих ензима који метаболишу стероиде
 • Ознака пројекта: 337-00-00230/2022-09/09
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Институт за биоорганску хемију Националне академије наука Белорусије (Минск)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Сузана Јовановић-Шанта (Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине)
 • Врста пројекта: Билатерала – научно-технолошка сарадња између Србије и Белорусије
 • Период реализације пројекта: 2022.-2024.

Оквири и теорија оператора

 • Назив пројекта: Оквири и теорија оператора
 • Ознака пројекта: 337-00-577/2021-09/46
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Аустријска академија наука и Универзитет у Бечу
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Ивана Војновић (Департман за математику и информатику)
 • Врста пројекта: Билатерала – научно-технолошка сарадња између Србије и Аустрије
 • Период реализације пројекта: 2022.-2024.

Нови стероидни деривати у развоју антиканцерних лекова

 • Назив пројекта: Нови стероидни деривати у развоју антиканцерних лекова
 • Ознака пројекта: 337-00-577/2021-09/27
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Универзитет у Бечу
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Марина Савић (Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине)
 • Врста пројекта: Билатерала – научно-технолошка сарадња између Србије и Аустрије
 • Период реализације пројекта: 2022.-2024.

Потреба за водом за вертикалне системе озелењавања који ублажавају урбана острва топлоте

 • Назив пројекта: Потреба за водом за вертикалне системе озелењавања који ублажавају урбана острва топлоте
 • Ознака пројекта: 337-00-577/2021-09/32
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Универзитет за природне ресурсе и природне науке (Беч)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Драган Милошевић (Департман за географију, туризам и хотелијерство)
 • Врста пројекта: Билатерала – научно-технолошка сарадња између Србије и Аустрије
 • Период реализације пројекта: 2022.-2024.

Биохемијски усмерена селекција баштенских ружа у циљу повећања квалитета и тржишне компетитивности војвођанских произвођача

 • Назив пројекта: Биохемијски усмерена селекција баштенских ружа у циљу повећања квалитета и тржишне компетитивности војвођанских произвођача
 • Ознака пројекта: 142-451-2658/2021
 • Институције учеснице у пројекту: Пољопривредни факултет (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Мирјана Љубојевић (Марија Лесјак, ПМФ тим)
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Примена гљива рода Trichoderna у одрживој пољопривреди

 • Назив пројекта: Примена гљива рода Trichoderna у одрживој пољопривреди
 • Ознака пројекта: 142-451-2656/2021
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет EDUCONS (Сремска Каменица), ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Гордана Рацић (Неда Мимица Дукић, ПМФ тим)
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Унапређење одрживости производње традиционалних прехрамбених производа Војводине кроз иновативни приступ пласмана у туристичко-угоститељској понуди

 • Назив пројекта: Унапређење одрживости производње традиционалних прехрамбених производа Војводине кроз иновативни приступ пласмана у туристичко-угоститељској понуди
 • Ознака пројекта: 142-451-2620/2021
 • Институције учеснице у пројекту: Научни институт за прехрамбене технологије (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Александра Новаковић (Бојана Калењук Пиварски, ПМФ тим)
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Примена технологије видљивог спектра за детекцију, локализацију и комуникацију у паметним зградама

 • Назив пројекта: Примена технологије видљивог спектра за детекцију, локализацију и комуникацију у паметним зградама
 • Ознака пројекта: 142-451-2686/2021
 • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Милица Петковић (Милош Стојаковић, ПМФ тим)
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.