• Назив пројекта: Унапређење одрживости производње традиционалних прехрамбених производа Војводине кроз иновативни приступ пласмана у туристичко-угоститељској понуди
  • Ознака пројекта: 142-451-2620/2021
  • Институције учеснице у пројекту: Научни институт за прехрамбене технологије (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Александра Новаковић (Бојана Калењук Пиварски, ПМФ тим)
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2024.