• Назив пројекта: Примена технологије видљивог спектра за детекцију, локализацију и комуникацију у паметним зградама
  • Ознака пројекта: 142-451-2686/2021
  • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Милица Петковић (Милош Стојаковић, ПМФ тим)
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2024.