• Назив пројекта: Развој индустријске симбиозе у АП Војводини кроз валоризацију нуспроизвода прераде воћа зеленим технологијама
  • Ознака пројекта: 142-451-2605/2021
  • Институције учеснице у пројекту: Технолошки факултет (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Јована Граховац (Марија Лесјак, ПМФ тим)
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2024.