• Назив пројекта: Истраживање предузетничких потенцијала локалног становништва у коришћењу ресурса термоминералних вода Војводине
  • Ознака пројекта: 142-451-2678/2021
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Економски факултет (Суботицa)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Александра Драгин
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2024.