Skip to main content

Биохемијски усмерена селекција баштенских ружа у циљу повећања квалитета и тржишне компетитивности војвођанских произвођача

 • Назив пројекта: Биохемијски усмерена селекција баштенских ружа у циљу повећања квалитета и тржишне компетитивности војвођанских произвођача
 • Ознака пројекта: 142-451-2658/2021
 • Институције учеснице у пројекту: Пољопривредни факултет (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Мирјана Љубојевић (Марија Лесјак, ПМФ тим)
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Примена гљива рода Trichoderna у одрживој пољопривреди

 • Назив пројекта: Примена гљива рода Trichoderna у одрживој пољопривреди
 • Ознака пројекта: 142-451-2656/2021
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет EDUCONS (Сремска Каменица), ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Гордана Рацић (Неда Мимица Дукић, ПМФ тим)
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Унапређење одрживости производње традиционалних прехрамбених производа Војводине кроз иновативни приступ пласмана у туристичко-угоститељској понуди

 • Назив пројекта: Унапређење одрживости производње традиционалних прехрамбених производа Војводине кроз иновативни приступ пласмана у туристичко-угоститељској понуди
 • Ознака пројекта: 142-451-2620/2021
 • Институције учеснице у пројекту: Научни институт за прехрамбене технологије (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Александра Новаковић (Бојана Калењук Пиварски, ПМФ тим)
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Примена технологије видљивог спектра за детекцију, локализацију и комуникацију у паметним зградама

 • Назив пројекта: Примена технологије видљивог спектра за детекцију, локализацију и комуникацију у паметним зградама
 • Ознака пројекта: 142-451-2686/2021
 • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Милица Петковић (Милош Стојаковић, ПМФ тим)
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Развој индустријске симбиозе у АП Војводини кроз валоризацију нуспроизвода прераде воћа зеленим технологијама

 • Назив пројекта: Развој индустријске симбиозе у АП Војводини кроз валоризацију нуспроизвода прераде воћа зеленим технологијама
 • Ознака пројекта: 142-451-2605/2021
 • Институције учеснице у пројекту: Технолошки факултет (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Јована Граховац (Марија Лесјак, ПМФ тим)
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Истраживање предузетничких потенцијала локалног становништва у коришћењу ресурса термоминералних вода Војводине

 • Назив пројекта: Истраживање предузетничких потенцијала локалног становништва у коришћењу ресурса термоминералних вода Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-2678/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Економски факултет (Суботицa)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Александра Драгин
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Зелени приступ стратегији развоја нових течних лековитих супстанци

 • Назив пројекта: Зелени приступ стратегији развоја нових течних лековитих супстанци
 • Ознака пројекта: 142-451-2545/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Медицински факултет (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Милан Вранеш
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Туристичко вредновање природног и културног наслеђа Војводине

 • Назив пројекта: Туристичко вредновање природног и културног наслеђа Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-2655/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Немања Томић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Савремени проблеми и одрживост градских насеља на простору Војводине

 • Назив пројекта: Савремени проблеми и одрживост градских насеља на простору Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-2615/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Ивана Блешић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Нови халкогенидни материјали за ефикасно трансформисање и коришћење енергије

 • Назив пројекта: Нови халкогенидни материјали за ефикасно трансформисање и коришћење енергије
 • Ознака пројекта: 142-451-2678/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Факултет техничких наука (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Горан Штрбац
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.