Skip to main content

Синтeзa и примeнa нoвих нaнoструктурних мaтeриjaлa зa рaзгрaдњу oргaнских пoлутaнaтa из прoцeдних вoдa кoмунaлних дeпoниja у Вojвoдини

 • Назив пројекта: Синтeзa и примeнa нoвих нaнoструктурних мaтeриjaлa зa рaзгрaдњу oргaнских пoлутaнaтa из прoцeдних вoдa кoмунaлних дeпoниja у Вojвoдини
 • Ознака пројекта: 114-451-1821/2016
 • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Драгана Штрбац
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2016.-2020.

Ефикасна, селективна, нетоксична антитуморска терапија наноинкапсулацијом, циљаним погађањем антиканцерских мета и PET/CT праћењем болесника

 • Назив пројекта: Ефикасна, селективна, нетоксична антитуморска терапија наноинкапсулацијом, циљаним погађањем антиканцерских мета и PET/CT праћењем болесника
 • Ознака пројекта: 114-451-2092/2016
 • Институције учеснице у пројекту: Медицински факултет (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Јован Поповић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2016.-2020.

Испитивање механизма транспорта загађујућих материја и развој метода in-situ и ex-situ ремедијације у зони обалске филтрације, као подлога имплементацији Стратегије водоснабдевања и заштите вода АП Војводине

 • Назив пројекта: Испитивање механизма транспорта загађујућих материја и развој метода in-situ и ex-situ ремедијације у зони обалске филтрације, као подлога имплементацији Стратегије водоснабдевања и заштите вода АП Војводине
 • Ознака пројекта: 114-451-2263/2016
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Јасмина Агбаба
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2016.-2020.

Етничке групе Војводине у 21. веку – стање и перспективе одрживости

 • Назив пројекта: Етничке групе Војводине у 21. веку – стање и перспективе одрживости
 • Ознака пројекта: 114-451-2539/2016
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Тамара Лукић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2016.-2020.

Геотрансформација простора Војводине у функцији регионалног развоја

 • Назив пројекта: Геотрансформација простора Војводине у функцији регионалног развоја
 • Ознака пројекта: 114-451-2080/2016
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Млађен Јовановић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2016.-2020.

Инциденца нежељених кардиоваскуларних догађаја узркованих зрачном терапијом карцинома леве дојке код војвођанских пацијенткиња и њихова превенција увођењем нових метода радиолошке терапије

 • Назив пројекта: Инциденца нежељених кардиоваскуларних догађаја узркованих зрачном терапијом карцинома леве дојке код војвођанских пацијенткиња и њихова превенција увођењем нових метода радиолошке терапије
 • Ознака пројекта: 114-451-2076/2016
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Медицински факултет (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Борислава Петровић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2016.-2020.

Радионуклиди у пијаћој води и инциденца карцинома у Војводини

 • Назив пројекта: Радионуклиди у пијаћој води и инциденца карцинома у Војводини
 • Ознака пројекта: 114-451-2405/2016
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Институт за онкологију Војводине (Сремска Каменица), Институт за јавно здравље Војводине (Нови Сад) и Факултет техничких наука (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Наташа Тодоровић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2016.-2020.

Особине и електрична својства допираних аморфних халкогенидних материјала и наноструктурне керамике

 • Назив пројекта: Особине и електрична својства допираних аморфних халкогенидних материјала и наноструктурне керамике
 • Ознака пројекта: 114-451-1745/2016
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Факултет техничких наука (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Драгослав Петровић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2016.-2020.

Непертурбативни и пертурбативни аспекти сложених многочестичних система

 • Назив пројекта: Непертурбативни и пертурбативни аспекти сложених многочестичних система
 • Ознака пројекта: 114-451-2201/2016
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Факултет техничких наука (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Слободан Радошевић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2016.-2020.

Аналитички, нумерички и статистички алати у математичким моделима

 • Назив пројекта: Аналитички, нумерички и статистички алати у математичким моделима
 • Ознака пројекта: 114-451-2098/2016
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Технолошки факултет (Нови Сад) и Педагошки факултет (Сомбор)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Сања Коњик
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2016.-2020.