• Назив пројекта: Нови халкогенидни материјали за ефикасно трансформисање и коришћење енергије
  • Ознака пројекта: 142-451-2678/2021
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Факултет техничких наука (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Горан Штрбац
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2024.