• Назив пројекта: Савремени проблеми и одрживост градских насеља на простору Војводине
  • Ознака пројекта: 142-451-2615/2021
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Ивана Блешић
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2024.