Skip to main content

Потреба за водом за вертикалне системе озелењавања који ублажавају урбана острва топлоте

 • Назив пројекта: Потреба за водом за вертикалне системе озелењавања који ублажавају урбана острва топлоте
 • Ознака пројекта: 337-00-577/2021-09/32
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Универзитет за природне ресурсе и природне науке (Беч)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Драган Милошевић (Департман за географију, туризам и хотелијерство)
 • Врста пројекта: Билатерала – научно-технолошка сарадња између Србије и Аустрије
 • Период реализације пројекта: 2022.-2024.

Одбрана докторске дисертације Маје Бањац

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Маје Бањац под насловом „Синергија пољопривреде и угоститељства у функцији развоја туризма у Војводини“ одржати 7. јула 2022. године, са почетком у 12 часова у Сали 1/II на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департману географију, туризам и хотелијерство, Трг Доситеја Обрадовића 3.

FAIR NEtwork of micrometeorological measurements (FAIRNESS)

Пројекат GreenSCENT изабран за званичног партнера Зелене недеље ЕУ

Један од циљева пројекта GreenSCENT је да подстакне свест и акцију за климатску и еколошку правду. Један од начина да се постигне овај циљ је придруживање дискусијама за округлим столом у којима се расправља о темама, као што су зелено и паметно образовање, доступност и одрживост.

Зелена недеља ЕУ је један од кључних догађаја у календару еколошке политике ЕУ. То је годишњи догађај на којем се састају креатори политике животне средине, водећи еколози, заинтересоване стране и друге заинтересоване стране из целе Европе и света како би разговарали о еколошкој политици, образовању о животној средини и друштвеним променама.

Поред конференције на високом нивоу која ће се одржати у Бриселу (30. мај – 5. јун 2022), одржава се и низ партнерских догађаја и активности.

TransMedia Catalonia, партнер GreenSCENT-а, води партиципативни догађај 30. маја 2022 на тему „Креативни образовни материјали ка ангажовању деце Green Deal-а“. Као део ове иницијативе, пројектни партнери ће се састати како би разговарали о различитим образовним алатима и стратегијама за промовисање акција ка испуњавању циљева Зеленог договора, као и подизање свести о питањима животне средине код деце и младих.

Experience design and nature conservation via VIsitor MOnitoring and MAnagement in protected areas (VIMOMA)

 • Назив пројекта: Experience design and nature conservation via VIsitor MOnitoring and MAnagement in protected areas (VIMOMA)
 • Ознака пројекта: 22210176
 • Институције учеснице у пројекту: Јагелонски универзитет (Пољска); Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Србија; Универзитет Матеј Бел (Словачка); CEEweb за биодиверзитет (Мађарска); Мендел универзитет у Брну (Чешка Република)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта на УНС-у: Ђорђије Васиљевић (ДГТХ)
 • Врста пројекта: Грант Вишеградског фонда (Visegrad+ Grants)
 • Период реализације пројекта: јун 2022. – децембар 2023.

Protection of natural and cultural heritage through sustainable tourism in potential geoparks (PRONACTUR)

 • Назив пројекта: Protection of natural and cultural heritage through sustainable tourism in potential geoparks (PRONACTUR)
 • Ознака пројекта: PN:4-062
 • Институције учеснице у пројекту: НВО Стена Stenae Демир Капија, Р. Северна Македонија; Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет, Србија; Парк природе Пива, Црна Гора; ЦСО Центар за птице, Албанија; Општина Демир Капија, Р. Северна Македонија
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта на УНС-у: Ђорђије Васиљевић (ДГТХ)
 • Врста пројекта: Фонд за Западни Балкан (WBF)
 • Период реализације пројекта: април 2022. – фебруар 2023.
 • Интернет адреса пројекта: pronacul.adrioninterreg.eu

Улога и значај социјалног туризма у контексту развоја одрживог туризма у Војводини

 • Назив пројекта: Улога и значај социјалног туризма у контексту развоја одрживог туризма у Војводини
 • Ознака пројекта: 142-451-2207/2022
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Вук Гарача
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2022.-2023.

Промоција и прилагођавање садржаја институција културе у Војводини осетљивим друштвеним групама

 • Назив пројекта: Промоција и прилагођавање садржаја институција културе у Војводини осетљивим друштвеним групама
 • Ознака пројекта: 142-451-2210/2022
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Сања Ковачић
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2022.-2023.

Одрживост гастрономског наслеђа Војводине у угоститељству и његов значај у развоју туризма региона

 • Назив пројекта: Одрживост гастрономског наслеђа Војводине у угоститељству и његов значај у развоју туризма региона
 • Ознака пројекта: 142-451-2299/2022
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Бојана Калењук Пиварски
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2022.-2023.

Х2020 пројекат – GreenSCENT

У наредне три године колеге са ДГТХ ће заједно са 15 институција из 10 европских земаља радити на имплементацији Х2020 пројекта „Паметно образовање грађана за зелену будућност – GreenSCENT“. Тим истраживача чине Мирослав Вујичић (руководилац), Биљана Басарин, Тин Лукић, Угљеша Станков и Ђорђије Васиљевић.

Пројекат има за циљ да промени понашање грађана омогућавајући им да активно делују на спровођењу политике Европске комисије у контексту стратегије Европски зелени договор.

Промена понашања грађана кроз подстицање емпатије ка друштвеним и глобалним питањима услед климатских промена је од суштинског значаја за постизање циљева о климатској неутралности у Европи до 2050. године.