Skip to main content

SMART Tourism Skills Initiative

 • Назив пројекта: SMART Tourism Skills Initiative (SMARTOUR)
 • Ознака пројекта: KA204-DE7CC81D
 • Институције учеснице у пројекту: E-CODE (Словачка), Zavod Novi turizem (Словенија), Szkola Glowna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (Пољска), European Wilderness Society, Verein zum Schutz der Europaischen Wildnis (Аустрија), Универзитет у Новом Саду (Србија), Регионална развојна агенција са центром за пословну подршку за мала и предузећа средње величине (Бугарска), Универзитет „Матеј Бел“ у Банској Бистрици (Словачка)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: E-CODE (Словачка)
 • Врста пројекта: КА204 – Стратешко партнерство за образовање одраслих
 • Период реализације пројекта: 14.12.2020. – 13.03.2023.
 • Интернет адреса пројекта: ускоро

Smart Citizen Education for a greeN fuTure (GreenSCENT)

 • Назив пројекта: Smart Citizen Education for a greeN fuTure (GreenSCENT)
 • Ознака пројекта: H2020-LC-GD-2020-3 / GA 101036480
 • Институције учеснице у пројекту: Universita Telematica Internazionale Uninettuno (Coordinator), ENGINEERING – Ingegneria Informatica Spa, Universidad Autonoma De Barcelona, Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional De Supercomputacion, Agorize SAS, Teknologian Tutkimuskeskus Vtt Oy, Fonden Teknologiradet, 4sfera Innova Sociedad Limitada, University of Novi Sad Faculty of Sciences, ECQA GMBH, Manfred Mudelsee, Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva Ae, Viipurin Reaalikoulu Oy, Fundatia School for Europe, RРачунарска гимназија Smart Нови Сад
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Мирослав Вујичић
 • Врста пројекта: Хоризонт 2020
 • Период реализације пројекта: 2022.-2024.

Истраживачи са ПМФ-а међу најцитиранијим научницима у свету и у 2020. години

Поново је објављен списак 2% најцитиранијих научника према Стенфордовој листи и то како за целоживотну цитираност тако и за цитираност у 2020. години.

Према цитираности у 2020. години са нашег факултета на листи су: проф. др Неда Мимица Дукић (која је рангирана и на листи за целоживотну цитираност), проф. др Душан Јаковетић, проф. др Слободан Марковић, академик Стеван Пилиповић и проф. др Анте Вујић.

Наведена рангирања научника представљају велики успех и својеврсно признање за њихов досадашњи научноистраживачки рад, као и потврду релевантности њихових истраживачких тема и препознатљивости на међународној научној сцени.

The Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery

 • Назив пројекта: The Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery
 • Ознака пројекта: CA18214
 • Институције учеснице у пројекту: www.cost.eu/actions/CA18214/#tabs|Name:parties
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Угљеша Станков (члан управљачког тима); Мирослав Вујичић (заменик)
 • Врста пројекта: COST акција
 • Период реализације пројекта: 2019.-2023.
 • Интернет адреса пројекта: www.nmbu.no/en/projects/new-working-spaces

Покрајинска влада улаже у изградњу новог објекта за ДГТХ

Покрајинска влада је донела решење да се Природно-математичком факултету у Новом Саду усмери 12,5 милиона динара за израду пројектно-техничке документације за изградњу новог објекта за потребе Департмана за географију, туризам и хотелијерство. Током претходних конкурса (од 2017. до 2019. године), издвојено је скоро осам милиона динара за реновирање хербаријума на Департману за биологију и екологију.

Департман за географију, туризам и хотелијерство новосадског ПМФ-а основан је 1962. као Катедра за географију на Филозофском факултету и током свих ових година развијао и постао, у земљи и шире, једна од најпознатијих високошколских и научних институција из области географије, туризма, хотелијерства и гастрономије. Данашњи Департман је сложена, технички високо опремљена иституција са око 2000 студената. Укупна површина коју користи Департман износи нешто преко 1100 квадратних метара (укупна површина ПМФ-а износи 23.458 m2, што значи да Департман за географију, туризам и хотелијерство не покрива ни 5% целокупног простора факултета, док при томе учествује са скоро 40% у укупном броју студената на ПМФ-у), те су ова средства намењена припреми техничке и пројектне документације за изградњу модерног центра за наставни и практични рад. Предвиђено је да нова зграда буде изграђена иза чувене „Плаве зграде“, да има око 4.500 квадратних метара, 4 спрата са оптималним бројем лабораторија и кабинета за практичну наставу.

Иновирање наставног процеса географије у циљу повећања дигиталних компетенција будућих наставника (DIGinGEOteach)

 • Назив пројекта: Иновирање наставног процеса географије у циљу повећања дигиталних компетенција будућих наставника (DIGinGEOteach)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Анђелија Ивков Џигурски
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност „Развој високог образовања“
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Промоција природног и културног наслеђа за развој одрживог туризма у заштићеним подручјима (PRONACUL)

 • Назив пројекта: Промоција природног и културног наслеђа за развој одрживог туризма у заштићеним подручјима (PRONACUL)
 • Ознака пројекта: 842
 • Институције учеснице у пројекту: Регионална развојна агенција Засавје, LAG EASTERN VENICE (Италија), Туристичка заједница града Ријеке (Хрватска), ILIA CHAMBER (Грчка), Регион Јонских острва (Грчка), Удружење за подузетништво и посао LiNK (Босна и Херцеговина), ПМФ (Нови Сад), Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Требиња (Босна и Херцеговина), Туристичка заједница Загребачке жупаније (Хрватска), Општина Рашка (Србија), Округ Болоња (Италија), Центар за промоцију предузетништва Piran Ltd (Словенија), Културни центар Загорје на Сави (Словенија), Јавна институција „Парк природе Жумберак – Самоборско горје“ (Хрватска)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Јасмина Ђорђевић
 • Врста пројекта: Interreg V-B Adriatic-Ionian programme – ADRION
 • Период реализације пројекта: 2020.-2022.
 • Интернет адреса пројекта: https://pronacul.adrioninterreg.eu

Утицај локалних пољопривредника на изградњу идентитета угоститељско-туристичког производа Војводине

 • Назив пројекта: Утицај локалних пољопривредника на изградњу идентитета угоститељско-туристичког производа Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-3172/2020
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Светлана Вукосав
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Исчезле и постојеће синагоге као сећање и репрезент јеврејске културе у Војводини

 • Назив пројекта: Исчезле и постојеће синагоге као сећање и репрезент јеврејске културе у Војводини
 • Ознака пројекта: 142-451-3211/2020
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Филозофски факултет (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Растислав Стојсављевић
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Резерват биосфере „Бачко Подунавље“: Истраживање и праћење утицаја климатских промена на природне вредности и одрживи развој заједница локалног становништва

 • Назив пројекта: Резерват биосфере „Бачко Подунавље“: Истраживање и праћење утицаја климатских промена на природне вредности и одрживи развој заједница локалног становништва
 • Ознака пројекта: 142-451-3143/2020
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Драган Милошевић
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.